Категорії

Перелік адміністративних послуг

 

Назва адміністративної послуги

Картки

Управління праці та соціального захисту населення

1

Видача посвідчення "Учасник війни"

Інформаційна

Технологічна

2

Видача посвідчення "Інвалід війни"

Інформаційна

Технологічна

3

Видача посвідчення "Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни"

Інформаційна

Технологічна

4

Видача посвідчення "Жертва нацистських переслідувань"

Інформаційна

Технологічна

5

Видача посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Інформаційна

Технологічна

6

Видає посвідчення ветерана праці

Інформаційна

Технологічна

7

Видача посвідчення "Дитина війни"

Інформаційна

Технологічна

8

Взяття на облік осіб для забезпечення санаторно-курортними путівками

Інформаційна

Технологічна

9

Видача санаторно-курортних путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Інформаційна

Технологічна

10

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Інформаційна

Технологічна

11

Взяття на облік інваліді, дітей , дітей-інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними засобами та іншими засобами реабілітації

Інформаційна

Технологічна

12

Видача талонів на проїзд

Інформаційна

Технологічна

13

Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива

Інформаційна

Технологічна

14

Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Інформаційна

Технологічна

15

Призначення допомоги при народженні дитини

Інформаційна

Технологічна

16

Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Інформаційна

Технологічна

17

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Інформаційна

Технологічна

18

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Інформаційна

Технологічна

19

Призначення допомоги при усиновленні дитини

Інформаційна

Технологічна

20

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

Інформаційна

Технологічна

21

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Інформаційна

Технологічна

22

Призначення державної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Інформаційна

Технологічна

23

Здійснення повідомчої реєстрації колективних договорів

Інформаційна

Технологічна

Відділ містобудування та архітектури

24

Надання погодження та висновку про надання земельної ділянки під забудову

Інформаційна

Технологічна

25

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Інформаційна

Технологічна

26

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Інформаційна

Технологічна

Архівний відділ

27

Надання архівної довідки на запити фізичних та юридичних осіб.

Інформаційна

Технологічна

28

Надання архівного витягу на запити фізичних та юридичних осіб.

Інформаційна

Технологічна

29

Надання архівної копії на запити фізичних та юридичних осіб.

Інформаційна

Технологічна

Державний реєстратор

пункти 30 - 47 виключені розпорядженнями райдержадміністрації №№ 210, 211

Служба у справах дітей

48

Висновок про можливість бути усиновлювачами

Інформаційна

Технологічна

49

Висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини

Інформаційна

Технологічна

50

Висновок про доцільність (недоцільність) усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Інформаційна

Технологічна

51

Висновок про доцільність (недоцільність) позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав

Інформаційна

Технологічна

52

Висновок про доцільність (недоцільність) повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику тощо

Інформаційна

Технологічна

53

Рішення про утворення прийомної сім’ї

Інформаційна

Технологічна

54

Рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу

Інформаційна

Технологічна

55

Рішення про встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною

Інформаційна

Технологічна

56

Рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Інформаційна

Технологічна

57

Направлення до дитячої установи для знайомства та встановлення контакту з дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування

Інформаційна

Технологічна

58

Рішення щодо визначення місця проживання малолітньої дитини, встановлення порядку побачення з дитиною, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від дитини

Інформаційна

Технологічна

59

Рішення органу опіки та піклування про розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини з урахуванням висновку служби у справах дітей

Інформаційна

Технологічна

60

Рішення на встановлення опіки над нерухомим майном неповнолітньої дитини

Інформаційна

Технологічна

61

Висновок про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

Інформаційна

Технологічна

62

Висновок про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

Інформаційна

Технологічна

63

Рішення про надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності

Інформаційна

Технологічна

64

Рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини

Інформаційна

Технологічна

65

Довідка про продовження терміну дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Інформаційна

Технологічна

66

Висновок про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення

Інформаційна

Технологічна

67

Висновок на поновлення батьків у батьківських правах

Інформаційна

Технологічна

68

Дозвіл на вчинення правочинів щодо майнових прав дитини (купівля, продаж, застава, дарування, обмін, поділ житлового будинку, квартири, видача письмових зобов’язань від імені дитини, перереєстрація автомобіля, продаж акцій, відмова від майнових прав тощо)

Інформаційна

Технологічна

69

Дозвіл на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від належних дитині майнових прав, на здійснення поділу, обміну, відчуження житла, вчинення інших правочинів

Інформаційна

Технологічна

70

Рішення про влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування до закладів для таких дітей

Інформаційна

Технологічна

Управління економіки

71

Видача актів обстеження спеціалізованих металургійних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам законодавства

Інформаційна

Технологічна

Управління агропромислового розвитку

72

Атестація виробників молока та молочної сировини

Інформаційна

Технологічна

Відділ ведення Державного реєстру виборців

73

Реєстрація осіб, які отримали право голосу або осіб, що мають право голосу, не включених до реєстру виборців

Інформаційна

Технологічна

74

Внесення змін до персональних даних, що містяться у Державному реєстрі виборців

Інформаційна

Технологічна

75

Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

Інформаційна

Технологічна

Відділ у справах молоді та спорту

76

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Інформаційна

Технологічна

Відділ освіти

77

Здійснення державної атестації дошкільних навчальних установ, розташованих на певній території.

Інформаційна

Технологічна

78

Здійснення державної атестації позашкільних навчальних установ, розташованих на певній території.

Інформаційна

Технологічна

79

Здійснення державної атестації загальноосвітніх навчальних установ, розташованих на певній території.

Інформаційна

Технологічна

80

Видає цільове направлення абітурієнтові, який постійно проживає в сільській місцевості або селищі міського типу, у вищий навчальний заклад першого та другого рівнів акредитації.

Інформаційна

Технологічна

81

Здійснення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних освітніх установ.

Інформаційна

Технологічна

Управління праці та соціального захисту населення
82

Призначення виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування

Інформаційна

Технологічна

83

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Інформаційна

Технологічна

84

Призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Інформаційна

Технологічна

85

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Інформаційна

Технологічна

86

Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням

Інформаційна

Технологічна

87

Призначення компенсаційної виплати особам, які надають соціальні послуги

Інформаційна

Технологічна

88

Призначення виплати компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу

Інформаційна

Технологічна

89

Призначення надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

Інформаційна

Технологічна