Категорії

Упродовж 2018 року архівним сектором райдержадміністрації було проведено 10 засідань експертної комісії райдержадміністрації, на яких розглянуто 42 питання. У І кварталі2017року проведено 3засідання експертної комісії архівного сектору райдержадміністрації, розглянуто 15питань. Проаналізовано роботу ЕК упродовж 2018року, затверджено новий склад ЕК та план роботи ЕК на 2019рік. Проведено експертизу цінності та погоджено: описи справпостійного зберігання за 2015-2016 ро ....

14.03.2019 Детальніше

Про впровадження змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,в установах і організаціях (затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р.за № 736/27181) Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архів ....

04.03.2019 Детальніше

“… без архівних матеріалів ми зостанемося без історичної науки, яка завсіди є підвалиною для будування державного життя”. Серед низки подій, що мали надзвичайно важливе значення для формування української державності та збереження культурної й історичної спадщини народу, необхідно згадати створення у вересні 1917 р. Бібліотечно-архівного відділу при Генеральному секретарстві освіти. Ця інституція стала першим українським державним органом управління архівною справ ....

04.03.2019 Детальніше

Про впровадження змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,в установах і організаціях (затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р.за № 736/27181) Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також ....

10.12.2018 Детальніше

Про роботу архівного сектору райдержадміністрації щодо виконання вимог чинного законодавства у роботі зі зверненнями громадян упродовж січня – жовтня 2018 року Архівним сектором райдержадміністрації проводиться систематична робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення. Відповідальною особою з обліку, контролю та розгляду звернень громадян є завідувач сектору – Левченко Ірина Іванівна. ....

10.12.2018 Детальніше
1