Категорії

Про впровадження змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,в установах і організаціях (затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р.за № 736/27181) Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також ....

10.12.2018 Детальніше

Про роботу архівного сектору райдержадміністрації щодо виконання вимог чинного законодавства у роботі зі зверненнями громадян упродовж січня – жовтня 2018 року Архівним сектором райдержадміністрації проводиться систематична робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення. Відповідальною особою з обліку, контролю та розгляду звернень громадян є завідувач сектору – Левченко Ірина Іванівна. ....

10.12.2018 Детальніше
1