Категорії

Документи дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі Золотоніської РДА

Бланк заяви для отримання документа дозвільного характеру

 

Управління ветеринарної медицини в Золотоніському районі

1. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

2. Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропромислових ринків

3. Експлуатаційний дозвіл з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; виробництва, змішування та приготування  кормових добавок, преміксів і кормів

 

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області

1. Дозвіл на спеціальне водокористування

2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

3. Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

4. Ліміти на утворення та розміщення відходів

5. Дозвіл на розміщення відходів

6. Висновок державної екологічної експертизи

7. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення

 

Черкаське обласне управління водних ресурсів

1. Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

 

Відділ охорони культурної спадщини, музейної справи та з питань релігій управління культури облдержадміністрації

1. Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами (на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам'яток)

2. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

3. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях і в зонах охорони, реєстрація кваліфікаційних документів та дозволів на право проведення досліджень на археологічних пам'ятках

4. Дозвіл на право проведення робіт, повязаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини

5. Дозвіл на переміщення, перенесення пам'ятки місцевого значення

6. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

 

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області

1. Дозвіл на виконання будівельних робіт

2. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

 

Державний заклад "Золотоніська районна санітарно-епідеміологічна станція"

1. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

2. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий обєкт, в тому числі військового та оборонного призначення

3. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

 

Черкаське регіональне управління водних ресурсів

1. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування

 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

1. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

2. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

 

Відділення ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Золотоноша та Золотоніського району

1. Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху)

2. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

 

Державна інспекція сільського господарства в Черкаській області

1. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

 

Золотоніська районна державна адміністрація

1. Погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств

2. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності