Категорії

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” №755-1Vвід 15.05.2003р.

 

Перелік документів, на підставі яких здійснюється державна реєстрація юридичної особи  (ст..24 Закону)

1. Заповнена реєстраційна картка Ф № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи.

2. Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально-засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення  юридичної особи.

3. Два примірники  установчих документів

4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору (170 грн).

Реквізити оплати: Розрахунковий рахунок 31410512700129 Місцевий бюджет Золотоніське УДКCУ Черкаської області МФО 854018 ЗКПО 36774284 Код платежу 22010300.

5. Інформація з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб- власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

У разі державної реєстрації фермерського господарства  додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору на право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником якої є іноземна юридична особа додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

 

 

Перелік документів, на підставі яких здійснюється державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем:

1. Заповнена реєстраційна картка Ф№10 на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

3. Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (34 грн).

Реквізити оплати: Розрахунковий рахунок 31410512700129 Місцевий бюджет, ЗКППО 36774284, МФО 854018, Код платежу 22010300

Банк отримувач  Золотоніське УДКCУ  Черкаської області.

4. Нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опуки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

 

 

Перелік документів, на підставі  яких проводиться державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

1. Заповнена реєстраційна картка Ф№3 на проведення державної реєстрації змін  до установчих документів.

2. Примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про внесення змін до установчих документів.

3. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

4. Оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів.

5. Два примірники статуту, викладених в новій редакції або два примірники змін, доповнень до статуту.

6. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору (51 грн)

Реквізити оплати: Розрахунковий рахунок 31410512700129

Отримувач коштів- Місцевий бюджет ЗКПО- 36774284 МФО- 854018 Банк            отримувач – Золотоніське УДКСУ Черкаської області Код платежу 22010300

7. При зміні складу засновників  додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід із складу засновників, заяви, договору, іншого документа про перехід  чи передачу частки учасника в статутному капіталі товариства, рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

8. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи- засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця померлого до складу засновників додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи.

9. При зменшенні статутного фонду, зміні назви, зміні місцезнаходження юридичної особи платіжний документ про внесення плати за публікацію повідомлення в Бюлетні державної реєстрації:

Отримувач: Державна реєстраційна служба України Код ЄДРПОУ 37508344 Розрахунковий рахунок 31259272211767 в ГУДКС у м. Києві МФО 820019 (51 грн).

10. Якщо документи подає уповноважена особа додатково подається довіреність.

11. Паспорт особи, яка подає документи на реєстрацію.