Категорії

Припинення діяльності

 

Перелік документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи-підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така особа або уповноважена нею особа має подати державному реєстратору заяву про припинення підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

2. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець або уповноважена нею особа не раніше закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів подає державному реєстратору такі документи:

заповнену реєстраційну картку Ф№12 на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

 

Перелік документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

 

  Для внесення до ЄДР запису про рішення засновнків (учасників) юридичної особи щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати державному реєстратору оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

 

 

  Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення  вимог кредиторами повинен подати такі документи:

 

1. Заповнену реєстраційну картку Ф№7 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

2. Довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів.

3. Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.

4. Довідку архівної установи про прийняття документів, які підлягають               довготривалому зберіганню.

 

У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.