Категорії

Рішення про районний бюджет на 2016 рік та зміни до нього

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 2-17/УІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» (дод.1, дод.2, дод.3, дод.3.1, дод.4, дод. 4.2, дод.5, дод.6)

Про внесення змін до рішення районної ради від 28.01.2015 № 31-7/УІ «Про районний бюджет на 2015 рік» (дод.1, дод. 3, дод. 3.1, дод. 4)

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 2-17/УІІ «Про районний бюджет на 2016 рік»дод. 1, дод. 2, дод. 3, 3.1, дод. 4, дод. 4.2, дод. 5).

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 2-17/УІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» (дод.1, дод.2, дод.3.13, дод.4.2, дод.4_2016,  дод.5, дод.6).

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 2-17/УІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» (дод. 1, дод. 2, дод.3,_3.1, дод. 4, дод. 4.2, дод. 5, дод.6).

Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 2-17/УІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» (дод.1, дод.2, дод.3.-3.1, дод.4, дод. 4.2, дод. 5, дод. 6).

 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25.12.2015 № 2-17/УІІ

м. Золотоноша

 

Про районний бюджет на 2016 рік

 

 Відповідно до статей 76,77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада ВИРІШИЛА :

 1.Визначити на 2016 рік :

 - доходи районного бюджету у сумі 229277,2 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 222144,799 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 7132,401 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення ;

 - видатки районного бюджету у сумі 229277,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 222044,799 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 7232,401 тис.грн.

 - профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 100,000 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 - дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 100,000 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 222044,799 тис.грн. та спеціальному фонду 7232,401 тис.грн. згідно з додатками № 3, 3.1 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2500,000 тис.грн.

 4.Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 4, 4.2 до цього рішення.

 Установити, що на 2016 рік обсяг субвенції для сільських бюджетів на фінансування сільських закладів дошкільної освіти, клубних закладів та бібліотек визначається за формулою згідно з додатком 4.1.

 5.Затвердити на 2016 рік видатки, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та окремих інших надходжень спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 6.Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1500,000 тис.грн.

 7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою :

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

 оплата енергосервісу.

 8.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 2395,8 тис.грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 10.Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік :

 до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів ;

 джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету;

 джерелами формування в частині кредитування є надходження, визначені статтями 64 та 72 Бюджетного кодексу України.

 12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691та 71 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

 13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

 14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями 69 та 72 Бюджетного кодексу України.

 15.Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету фінансове управління районної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів і цін та комунальної власності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків районного бюджету і надання кредитів з районного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням районної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів і цін та комунальної власності.

 Забороняється без внесення змін до рішення про районний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного бюджету на :

 оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

 видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

 Надати право районній державній адміністрації:

 приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів у період між сесіями районної ради;

 вносити зміни до переліку трансфертів іншим бюджетам, об’єктів та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, в межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

 16. Доручити фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснювати у 2016 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 17. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова районної ради                        В.П.Саранча