Категорії

24 грудня – День працівників архівних установ України

24 грудня – День працівників архівних установ України


“… без архівних матеріалів ми зостанемося без історичної науки, яка завсіди є підвалиною для будування державного життя”

До 100-річчя
створення системи архівних установ України

Серед низки подій, що мали надзвичайно важливе значення для формування української державності та збереження культурної й історичної спадщини народу, необхідно згадати створення у вересні 1917 р. Бібліотечно-архівного відділу при Генеральному секретарстві освіти. Ця інституція стала першим українським державним органом управління архівною справою, завданням якої було створення системи архівних установ. Бібліотечно-архівний відділ складався з двох секцій: бібліотечної і архівної. Відділ очолив український історик, літературознавець, археограф О. С. Грушевський.

У перші ж дні роботи відділу О. С. Грушевським було визначено головну мету діяльності архівної секції – заснування Українського національного архіву. Першочерговим завданням нового органу влади стало забезпечення збереження документів, як тих, що були створені державними органами колишньої влади, так і тих, що знаходилися в приватних руках. Для цього потрібно було скласти списки установ та приватних колекцій з зазначенням адрес, описати документи, що там зберігалися, для створення у подальшому основ до передавання документів на державне зберігання.

О. С. Грушевський розумів всю складність роботи очолюваного ним відділу, що мав створити систему архівних установ України. Відділ налагоджував роботу з місцевими архівними комісіями, за першої можливості відряджав співробітників відділу на місця для створення реєстрів, підготовки описів та роз’яснення значимості робіт із захисту архівів. Незважаючи на труднощі революційної доби, з якими зіткнулися співробітниками відділу, працюючи на створенням системи архівних установ, вони ставили перед собою також завдання наукового опрацювання документів та їхньої публікації в часописі “Пам’ятки”.

У квітні 1918 р. після встановлення влади Гетьманату Бібліотечно-архівний відділ залишився працювати у складі Міністерства народної освіти. З травня 1918 р. його очолив український історик, археограф, архівіст В. Л. Модзалевський. Архівна комісія, що діяла при відділі, вже влітку 1918 р. розробила план організації архівної системи в Україні. За цим планом передбачалося створення Головного архівного управління при Міністерстві народної освіти, яке мало стати головним органом управління розширеної мережі архівних установ на місцях. Розширення і законодавче закріплення повноважень Бібліотечно-архівного відділу у цей час було необхідним засобом для збереження архівних матеріалів від знищення. Також Архівна комісія, до складу якої увійшли провідні архівісти та історики того часу, створила проект Статуту Українського національного архіву.

Співробітники центрального архіву у цей час змогли налагодити роботу з передачі документів ліквідованих органів влади часів Російської імперії до архівів. З ініціативи губернських архівних комісій, куди мали здаватися документи ліквідованих губернських і повітових органів влади, стрімко розвивалася і система архівних установ на місцях.

Розвиток архівної справи був одним з основних напрямків діяльності Міністерства освіти під керівництвом І. Огієнка за часів Директорії.

Не зважаючи на безліч проблем перших кроків з розбудови України як суверенної держави, вже восени 1917 року було розпочато розроблення планів кардинального поліпшення архівної справи та створення чіткої системи архівних установ. Вражає зафіксоване документами, глибоке розуміння тогочасними керманичами України місця та ролі архівної спадщини: без «уважного відношення до пам`яток нашого минулого… неможливе існування надалі молодої Держави. Тому, оскільки би важка й складна не була реформа архівної справи на Вкраїні, конче треба до неї приступити, як мога скоріше». Ці слова з далекого 1918 року не втрачають своєї актуальності.

Завдяки роботі архівістів в ті складні історичні періоди вдалося зберегти колекції, що стали основою сучасного національного надбання українського народу і увійшли до Національного архівного фонду.

Сучасні працівники архівних установ, збираючи та зберігаючи  документальні матеріали, виконують важливу суспільно значущу справу та бережуть історичну пам’ять українського народу.

Ірина Левченко,

завідувач архівного сектору райдержадміністрації

 

Повернутись