Категорії

Робота з персоналом

 

Про організацію роботи з персоналом в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації та дотримання законодавства про державну службу у І півріччі 2016 року

Про організацію роботи з персоналом в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації та дотримання законодавства про державну службу за 2016 рік

Про організацію роботи з персоналом в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації та дотримання законодавства про державну службу у І півріччі 2017 року

Про організацію роботи з персоналом в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації та дотримання законодавства про державну службу у2017 році

Рішення за підсумками розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації питання «Про організацію роботи з персоналом в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації та дотримання законодавства про державну службу уІ півріччі2018року»

 

     Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування штату апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів висококваліфікованими і компетентними працівниками.

     Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації річного плану, що передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

      Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ з питань управління персоналом, у структурних підрозділах райдержадміністрації, що мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників. Кадрова робота в структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

      Роботу щодо аналізу укомплектованості кадрами підпорядкованих райдержадміністрації органів здійснює відділ з питань управління персоналом та подає узагальнену інформацію першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов'язків.

      Пропозиції голові районної державної адміністрації щодо вирішення в установленому порядку питань заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади в районі, державних підприємств тощо вносять перший заступник, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до своїх функціональних обов'язків.

     Підготовку документів щодо кандидатів на заміщення вакантних посад для розгляду головою районної державної адміністрації здійснює відділ з питань управління персоналом.

   Погодження у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації здійснює голова райдержадміністрації.

     Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.

    Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

      Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства України.

    На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

     В структурних підрозділах апарату, райдержадміністрації відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199, створюється резерв кадрів, що підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

     З метою здійснення постійного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

    Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників структурних підрозділів апарату, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

     На кожного прийнятого на роботу працівника оформляється особова справа.

    Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.