Категорії

Комісія з питань захисту прав дитини

 

Повноваження комісії  з питань захисту прав дитини

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою райдержадміністрації.

2. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального  захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах,  дитини-сироти та  дитини,  позбавленої  батьківського піклування;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребуютьколегіального вирішення, зокрема:

реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

позбавлення та поновлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини;

побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;  

встановлення і припинення опіки, піклування;

утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

4. Комісію очолює голова райдержадміністрації. Голова комісії має  заступника.

5. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

6. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.
7. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється  службою у справах дітей.

 

   Протягом 2012 року проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини.

На засіданнях комісії розглянуто 89 питань, з них :

5 - про виконання законодавчих актів,

6 - профілактика правопорушень,

2 - призначення опіки,

15 - захист житлових та майнових прав дітей,

10 - соціальний захист дітей,

45 - питань, пов’язаних з вихованням дітей в сім’ях та виконанням батьками своїх обов’язків.

   На засіданнях комісії заслухано 6 виконкомів сільських рад щодо організації їх роботи з питань соціального захисту дітей та запобіганню дитячій бездоглядності.

   За результатами розгляду питань підготовлено 89 рішень комісії, 29 висновків орган опіки та піклування та 17 проектів розпоряджень райдержадміністрації.

   В зв’язку з кадровими змінами, протягом року на засіданнях комісії розглядались 1 питання про внесення змін до поіменного складу комісії. Питання припинення діяльності комісії не розглядалось.

    Всі протоколи комісії та рішення оформлені відповідно до вимог.

   В 2013 році проведено 3 засідання комісії, на яких розглянуто 16 питань.