Категорії

До уваги жителів Золотоніського району

   З метою покращення якості надання соціальних послуг та здійснення моніторингу й контролю за їх ефективністю Міністерством соціальної політики розроблено та затверджено наказом №760 від 13.11.2013 року Державний стандарт догляду вдома.

   Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості для суб’єктів незалежно від форм власності, які надають цю послугу.

   Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

   Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу протягом 14 календарних днів з моменту звернення. Таким суб’єктом є територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

   Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

   Соціальна послуга догляду вдома надається після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

   Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та територіальним центром (так як і договір) у двох примірниках.

   Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Принципи надання соціальної послуги догляду вдома:

1. Доступність соціальної послуги догляду вдома.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги.

3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги.

4. Конфіденційність інформації.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

- допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності (включає ті ж послуги, що і для III групи), а також:

- допомогу у веденні домашнього господарства – ті самі, що і для III групи + приготування їжі, прибирання житла, прання;

- допомогу в самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

- навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

- допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності (включає ті ж послуги, що і для III і IV груп ), а також:

- допомогу у веденні домашнього господарства – ті самі, що і для III і IV груп+ годування, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні.

   Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

 

За більш детальною інформацією звертатись за адресою: м. Золотоноша, вул.Садовий проїзд, 8 контактні телефони: 5-36-71; 5-69-03

 

Територіальний центрсоціального обслуговування

(надання соціальних послуг)Золотоніського району

Повернутись