Категорії

Структура Терцентру та графік роботи

 Керівництво територіального центру соціального обслуговування

 (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі

 

Посада

ПІБ

Роб. тел.

Мобільний

Директор терцентру

Остроглазов

Владислав Євгенійович

5-69-03

098-761-02-20

Заступник директора 

Вернигора

Людмила Іванівна

5-36-71

098-798-81-74

 

 

Головний

бухгалтер

 

 

Дзюбан

Лідія Сергіївна

5-69-03

068-030-62-06

Бухгалтер

Булах

Світлана Іванівна

5-69-03

098-082-87-53

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

Слюсаренко

Лариса Іванівна

5-36-71

097-151-24-74

Фахівець із соціальної роботи

Степаненко

Тетяна Василівна

5-36-71

067-886-23-45 

 093-493-28-43

Фахівець із соціальної роботи

Обод

Любов Борисівна

5-36-71

067-584-58-38

Бухгалтер

Дзюбан

Тетяна Володимирівна

5-69-03

-

Завідувач відділення денного перебування

Мельничук

Лариса Петрівна

5-36-71

098-509-79-70,

093-088-75-53

Соціальний працівник відділення денного перебування

Севастьянова

Яніна Миколаївна

5-36-71

097-892-74-13

 

Графік особистого прийому громадян

 

Директор терцентру

Остроглазов Владислав Євгенович

5-69-03

понеділок - п’ятниця

з 9:00 - 12:00

Заступник директора

Вернигора

Людмила Іванівна

5-36-71

понеділок - п’ятниця

з 9:00 - 12:01

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

Слюсаренко

Лариса Іванівна

5-36-71

понеділок - п’ятниця

з 9:00 - 12:02

Фахівець із соціальної роботи

Степаненко

Тетяна Василівна

5-36-71

понеділок - п’ятниця

з 9:00 - 12:03

Завідувач відділення денного перебування

Мельничук

Лариса Петрівна

5-36-71

понеділок - п’ятниця

з 9:00 - 12:04

 

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ

 

   Реалізація соціальної політики в державі сьогодні направлена на підвищення соціальних стандартів, розширення сфери соціальних послуг, спрямована на задоволення потреб та інтересів людей і суспільства, забезпечення належного рівня їх добробуту.

   На Золотоніщині надання соціальних послуг покладено на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі.

   Територіальний центр є установою, яка надає через свої структурні підрозділи різні види соціальних послуг як на безоплатній так і на платній основі, які спрямовані на підтримання життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя пенсіонерів, інвалідів, самотніх непрацездатних громадян, інших соціально незахищених верств населення. 

Основними завданнями у сфері діяльності територіального центру є:

- реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) незахищених верств населення району;

- виявлення громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні і наданні соціальних послуг та забезпечення якісного їх обслуговування;

- участь у здійсненні, в межах своєї компетенції, комплексних програм соціального обслуговування інвалідів, одиноких та малозабезпечених громадян, осіб похилого віку та сприяння всебічного розвитку соціального обслуговування та надання соціальних послуг безпосередньо за місцем їх проживання;

   Все це робиться для забезпечення високої якості надання соціальних послуг, гнучкості у виборі їх видів і форм, що в свою чергу стимулюватиме постійне вдосконалення системи та можливість швидкого реагування на потреби клієнтів.

   Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Золотоніського району має має 2 структурних підрозділи:

-відділення соціальної допомоги вдома;

-відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

   Відділення соціальної допомоги вдома призначене для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги догляду вдома.

   Соціальна послуга догляду вдома - комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули

   Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

   Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу протягом 14 календарних днів з моменту звернення. Таким суб’єктом є територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

   Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

   Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

   Соціальна послуга догляду вдома надається після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

   Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та територіальним центром ( так як і договір) у двох примірниках.

   Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Принципи надання соціальної послуги догляду вдома:

1. Доступність соціальної послуги догляду вдома.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги.

3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги.

4. Конфіденційність інформації.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

- допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності (включає ті ж послуги, що і для III групи), а також:

- допомогу у веденні домашнього господарства – ті самі, що і для III групи + приготування їжі, прибирання житла, прання;

- допомогу в самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

- навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

- допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- допомогу в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності (включає ті ж послуги, що і для III і IV груп ), а також:

- допомогу у веденні домашнього господарства – ті самі, що і для III і IV груп+ годування, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні.

   Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

   На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа.

   Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян (крім лежачих хворих) є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

   Відділення територіального центру також здійснює обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату, відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

 Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

1) продовольчими товарами:

- до Дня Перемоги (9 Травня),

- до Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня),

- до Міжнародного дня інваліда (3 грудня)

2) кваліфікованими медичними послугами.

На виконання рішення районної ради від 31.01.2014 р. №23-4/VI «Про районну комплексну Програму «Турбота» на 2014-2020 роки» в Золотоніській центральній районній лікарні при 5 відділеннях облаштовані палати підвищеної комфортності на 11 ліжко-місць для реабілітації ветеранів війни, праці, реабілітованих громадян та громадян району, які брали участь у проведенні антитерористичних операцій в східних регіонах України.

3) технічними та реабілітаційними засобами пересування.

При вiддiленнi діє пункт прокату iнвалiдних вiзкiв, палиць, милиць, рамок для ходіння.

 4) грошовими допомогами

Грошові допомоги надаються громадянам, яким виповнилося 100 і більше років та

одиноким непрацездатним громадянам, які обслуговуються територіальним центром.

5) одягом, взуттям

При відділенні діє пункт збору одягу та взуття.

   Територіальний центр забезпечений легковими автомобілями, якими здійснюється перевезення самотніх непрацездатних громадян за потребою.

   Працівники центру співпрацюють з громадськими, первинними ветеранськими та волонтерськими організаціями, релігійними конфесіями, виконкомами сільських рад, керівниками сільськогоосподарських підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності задля здійснення єдиної мети - допомогти ветеранам війни та праці, інвалідам відчути фізичне та психологічне задоволення, радість, свою повноцінність і потрібність, зробити життя яскравим, комфортним, залучити до творчості, відволікти від сумних думок, повернути віру в свої можливості. Адже кожна людина похилого віку повинна жити комфортно, відчувати підтримку та турботу з боку влади.

   Здорова, активна, щаслива старість – це мета кожної людини і робітників територіального центру.

   Діяльність територіального центру і надалі буде спрямована на підняття рівня організації соціальної роботи в районі, розширення спектру і контингенту отримувачів соціальних послуг, сприяння безпечній життєдіяльності людей похилого віку, інвалідів та громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації.