Категорії

Загальний опис району

 

Ґрунтовий покрив та посівні площі

 

  В Золотоніському районі сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами використовується 67958,2 га ріллі; 3187,2 га сіножатей та 1636,7 га пасовищ.

     В ґрунтовому покриві району найбільшу частку (80 %) займають чорноземи глибокі мало гумусні типові; чорноземи опідзолені, чорноземи карбонатні. Меншу питому вагу складають чорноземно-лугові, дернові і дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані ґрунти.

  Землі сільськогосподарського призначення за крутизною схилів розподіляються слідуючим чином:

         від 1о до 3о – 78 %;

         від 3о до 5о – 19 %;

         від 5о до 7о – 3 %.

   Під урожай 2012 року в господарствах усіх форм власності посіяно зернових культур 44,5 тис.га, з них кукурудзи 28,2 тис.га, технічних 19,5 тис.га, картоплі і овочів – 5,2 тис.га, кормових культур – 13,7 тис.га.

 

ТВАРИННИЦТВО

 

   Станом на 01.06.2012 року в усіх категоріях господарств району утримується 27247 голів ВРХ, в т.ч. 11869 корів, 82595 голів свиней та 906 тис.голів птиці. В сільськогосподарських підприємствах утримується 22036 голів ВРХ, з них 7823 голови корів, 70428 голів свиней, 569 тис.голів птиці.