Категорії

Управління праці та соціального захисту населення

 

 

Управління праці та соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації відповідно до ст.23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян району, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

 

Положення про управління

 

 Управління праці та соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації складається із 5 відділів та 1 сектора.

 

 Відділ з призначення та виплати допомог, адресних виплат та субсидій.

В відділі працює 9 спеціалістів:

Начальник відділу — 1;

Головних спеціалістів — 5;

Провідний спеціаліст — 1

Спеціалістів І категорії — 2.

 

Відділом здійснюється призначення таких видів допомог:

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

- допомога при народженні дитини;

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років;

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

- допомога на дітей одиноким матерям;

- допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме;

- допомога інвалідам з дитинства І, ІІ, ІІІ групи;

- допомога на дітей — інвалідів до 18 років;

- надбавка на догляд за інвалідом з дитинства І,ІІ,ІІІ групи;

- надбавка на догляд за дитиною -інвалідом до 6-ти та до 18 -ти років;

- допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- допомога малозабезпеченим сім'ям;

- допомога на поховання;

- тимчасова допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів;

- допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;

- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам;

- допомога по догляду за особою, якій виповнилося 80 років, або має І групу інвалідності;

- компенсацію по наданню соціальних послуг.

 Відділ здійснює призначення:

- субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

 Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, який складається із 4-х працівників (начальник відділу, 2 головні спеціалісти, 1 спеціаліст 1 категорії) забезпечує функціонуваннятапідтримку в актуальному станіЄдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги.

 

 Спеціалісти відділу :

- ведуть облік даних про пільгові категорії населення за соціальною ознакою;

- здійснюють адресні розрахунки з організаціями та підприємствами - надавачами послуг за фактично надані послуги пільговикам;

- звіряють інформацію, що міститься в Реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають послуги (10 підприємств);

- щорічно забезпечують виплату разової грошової допомоги до Дня Перемоги;

- здійснюють відшкодування витрат на поховання інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій.

- нараховують компенсацію за проїзд постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- забезпечують виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових, яким виповнилося 90 і більше років;

- забезпечують пільгові категорії громадян твердим паливом та скрапленим газом.

 

Відділ праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (начальник відділу праці; головний спеціаліст з питань оплати праці та соціально трудових відносин; головний спеціаліст з охорони праці; провідний спеціаліст експерт з умов праці)

Відділ:

- Здійснює аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері, стану справ з укладенням трудових договорів на підприємствах, установах та організаціях, сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги, забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів, здійснення перевірок колективних договорів, змін та доповнень до них.

- Проводить повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, установ, організацій району.

- Приймає участь у розробленні регіональних програм зайнятості, забезпеченні разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці.

- Здійснює організаційне забезпечення роботи комісії райдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; комісії з легалізації ринку праці; ради соціального діалогу.

- Надає необхідну методичну та практичну допомогу підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і господарювання та окремим особам у застосуванні законодавчих актів з питань оплати праці, охорони праці та проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

- Проводить постійний моніторинг погашення заборгованості із виплати заробітної плати.Забезпечує виконання завдань щодо здійснення заходів з погашення заборгованості із заробітної плати, посилення мотивації до праці, удосконалення її оплати, організації та нормування праці.

- Проводить щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати працівникам економіки району, встановлення середньомісячної заробітної плати у відповідності до законодавства та вживає відповідні заходи.

- Забезпечує організаційно-методичне керівництво служб охорони праці підприємств, установ і організацій та реалізацію державної політики з питань охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності населення на території регіону, через підготовку річної програми з безпечної життєдіяльності населення та розроблення і розгляд органами виконавчої влади відповідних пропозиції.

- Забезпечує ведення діловодства комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів із зазначених питань.

- Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників, якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці та на їх відповідність нормативним актам з охорони праці .

 Організовує:

- проведення семінарів з підприємствами, організаціями та приватними підприємцями з питань оплати праці, охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці;

- підвищення кваліфікації, навчання та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці підприємств, які належать до сфери управління райдержадміністрації, підприємств недержавної форми власності;

- правове навчання керівників підприємств з питань додержання законодавства про працю.

Бере участь у:

- розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків тоді, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, установах, організаціях.

- веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

Надає допомогу підприємствам у:

- використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з додержання вимог законодавства про працю;

- пропаганді безпечних та нешкідливих умов праці.

 Здійснює на підприємствах контроль за:

- додержанням законодавства про соціальний захист працюючих, своєчасну і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплату заробітної плати;

- дотримання власниками умов нормативних актів з охорони праці шляхом проведення самостійних перевірок підприємств та прийняття участі у комплексних перевірках разом із СЕС, з інспекцією пожежної охорони, прокуратурою тощо;

- забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з тяжкими та шкідливими умовами праці;

- використанням праці неповнолітніх та інвалідів згідно із законодавством;

- проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, проходженням щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

- забезпеченням захисту прав і соціальних гарантій працюючих.

 

 Відділ фінансово-господарського забезпечення складається із 3 осіб (начальник відділу фінансово-господарського забезпечення, головний бухгалтер та 2 головні спеціалісти – бухгалтери)

 Відділ здійснює:

- виплату державних соціальних допомог, субсидій та пільг;

- контроль за використанням фонду оплати праці;

- встановлення посадових окладів;

- дотримання фінансової дисципліни;

- нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товаро-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- стягнення у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.

- заключення договорів з організаціями та підприємствами – надавачами пільг та послуг, з постачальниками товарів, робіт, послуг.

- перевірку розрахунків організацій, підприємств по пільговим категоріям населення.

- проведення актів звірок взаємних розрахунків за усіма розрахунками за надані послуги між підприємствами і установами згідно з показниками обліку.

 

Відділ контрольно-інформаційної роботи (начальник відділу, головний спеціаліст)

Відділ здійснює:

- перевірку правильності та своєчасності призначення , виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду в Золотоніському районі;

- безпосередній контроль за виконанням нормативних документів;

- розглядає питання, пов'язані із встановленням статусу ветерана війни та видає посвідчення інваліда війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та учасника війни;

- розглядає питання щодо опіки над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

- забезпечує організацію доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні управління;

- забезпечує надання достовірної, точної та повної інформації на запити.

 

 Сектор з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці (завідуюча сектором , спеціаліст 1 категорії )

 

 Основні завдання сектору:

- Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (візки, милиці, ціпки, спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією для інвалідів по зору та слуху).

- Видача направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

- Ведення та наповнення централізованого банку даних з проблем інвалідності по всіх питаннях.

- Формування справ для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (візки, милиці, ціпки, спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією для інвалідів по зору та слуху ) та на виготовлення протезно- ортопедичних виробів.

- Прийом та облік індивідуальних програм реабілітації інвалідів.

- Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів та ветеранів війни.

- Підготовка документів для забезпечення автомобілями інвалідів.

- Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам.

- Формування списків на виплату компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів.

- Формування списків на виплату компенсацій замість санаторно-курортного – курортного лікування інвалідам війни та іншим категоріям інвалідів.

 

Головний спеціаліст по роботі з Чорнобильських питань:

- розробляє та затверджує заходи;

- нараховує та здійснює компенсаційні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- готує документи для видачі Чорнобильських посвідчень;

- здійснює оздоровлення даної категорії громадян.

 

Головний державний соціальний інспектор:

- здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива та використання коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету;

- перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги;

- працює в Єдиній технології прийому громадян, які звертаються в управління за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги.