Категорії

Щорічна відпустка: основні моменти

  Право на відпустку гарантується усім працівникам Конституцією України та Кодексом законів про працю України. Працівникам, які наразі не скористалися щорічною основною відпусткою, варто знати: кому з них, коли та протягом якого часу закон дозволяє відпочивати. Отже, право на відпустку мають громадяни, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду діяльності та галузевої приналежності, а також громадяни, які працюють за трудовим договором у фізичної особи. Працівники, якіпрацюють у режимі неповного чи скороченого робочого часу, мають однакові з іншими працівниками права на отримання щорічної відпустки. А от угромадян, які виконують роботи на підприємстві на підставі укладеного цивільно-правового договору, права на відпустку немає. Тобто, право на відпочинок є у кожного, а право на відпустку — тільки у тих, хто працюєза трудовим договором.

 Тривалість щорічної основної відпустки становить не менш як 24 календарні дніза відпрацьований робочий рік, який відліковується від дня укладення трудового договору. Особам, віком до 18 років тривалість щорічноїосновноївідпустки не може бути менше 31 календарного дня і надається у зручний для них час. Особам з інвалідністюI і II груп щорічна основна відпустка надається тривалістю 30 календарних днів, а III групи – 26 календарних днів.

   Уперший рік працівник має право на відпустку повної тривалості по закінченню 6 місяців безперервної роботи (за винятком осіб до 18 років, відпустканадається за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві). У разі,якщо відпустка надається раніше — до настання 6-місячного строку, її тривалість розраховується пропорційно відпрацьованому часу. За домовленістю сторін відпустку можна планувати частинами. При поділі відпустки на частини варто враховувати, що одна основна безперервна її частина має становити не менше 14 к. д. Роботодавець несе відповідальність за порушення прав працівників на відпустку, зокрема: за ненадання працівникам щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років поспіль.

          Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або вповноваженим ним органом за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються потреби виробництва, особисті інтереси працівників і можливості для їх відпочинку. Власник (уповноважений ним орган) зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше,як за 2 тижні до встановленого графіком строку. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за 3 дні до її початку.У разі звільнення з роботи працівнику  виплачується компенсація за всі дні невикористаних відпусток (основних, додаткових та соціальних) у день звільнення.

     Крім щорічної основної відпустки працівники мають право на додатковівідпустки ( відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовамипраці, за ненормований робочий час, за особливий характер працітощо), тривалість яких встановлюється колективним договором.

             Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 чи 2 категорії постраждалих,мають право на додаткову відпустку за основним місцем роботи тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів. Також, учасники бойових дій та інваліди війни мають право на використання щорічної відпустки у зручний для них час та одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.

            Крім того, працюючим надаються соціальні відпустки. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Соціальна додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, на відміну від щорічної відпустки, поділу на частинине підлягає. Однак працівник, який має право на соціальну відпустку за двома підставами, може використати зазначену відпустку, наприклад, спочатку за однією підставою тривалістю 10 календарних днів, а через деякий час за іншою підставою тривалістю 7 календарних днів.

        За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією — за умови, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не менше,ніж 24 календарних дні.

 

                                                                                      Алла Циганник

                                                                                      головний спеціаліст 

                                                                                      відділу праці УПСЗН

                                                                                      райдержадміністрації

Повернутись