Категорії

Семінар-навчання з охорони праці

З метою запобігання  виробничого травматизму на підприємствах району, підвищення рівня знань керівників у сфері охорони праці  26 жовтня 2017 року представниками Управління Держпраці в Черкаській області та Фонду соціального страхування України в Черкаській області проведено семінар-навчання з охорони праці «Безпечні та здорові умови праці. Забезпечення належної культури виробництва на підприємстві як обов’язок роботодавця» для керівників підприємств, установ, організацій Золотоніського району, а також відповідальних осіб з питань охорони праці  підприємств.

За інформацією Управління Держпраці в Черкаській області та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області, по Черкаській області протягом 9 місяців 2017 року відбулося значне зростання рівня виробничого травматизму як загального, так і зі смертельним наслідком. Основними причинами травмування працівників незмінно залишаються організаційні, що становить більше 81% від загальної кількості. Відповідно проведеного аналізу, галузями, де найбільше зареєстровано нещасних випадків, є сільське господарство та торгівля. Це пов’язано, насамперед, з неймовірною зношеністю машин, механізмів, транспортних засобів, аварійним станом виробничих будівель і споруд. 

На семінар-навчанні було відмічено, що відсутність на підприємствах дієвої системи управління охороною праці призводить до невиконання вимог інструкцій з охорони праці та невиконання посадових обов’язків, як посадовими особами підприємства, так і самими працівниками. На деяких підприємствах району фінансування охорони праці здійснюється на неналежному рівні. До виконання робіт з підвищеною небезпекою інколи допускаються працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці. Також, працівники не повністю забезпечуються засобами індивідуального та колективного захисту. Не завжди своєчасно проводяться періодичні медичні огляди працівників, що унеможливлює визначити стан їх здоров’я, зокрема, можливості виконання ними певних трудових обов’язків, збільшує ймовірність гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт.

Доповідачами було зосереджено увагу присутніх на те, що розробляти інструкції з охорони праці повинен безпосередній керівник структурного підрозділу, а не інженер з охорони праці  підприємства, постільки при розробленні інструкцій враховуються всі нюанси роботи, небезпечні фактори, які є на конкретному робочому місці, і про які знає лише безпосередній керівник.

Особливу увагу було приділено застосуванню праці охоронника на підприємстві та відмічено різницю між професіями охоронника та сторожа. Сторож – це особа, яка здійснює охорону об’єкта від протиправних посягань і надзвичайних обставин. При виникненні будь-якої небезпеки сторож повинен, відповідно до своєї інструкції, викликати профільну службу: поліцію, МНС, «Швидку допомогу» і т.д. Охоронець – це фахівець відповідної кваліфікації, що виконує охорону об’єкта. Для здійснення такої діяльності потрібне підтвердження професійних навичок.

Також, доповідачами було звернено увагу слухачів на те, що незалежно від того за яким видом договору прийнятий на роботу працівник (трудовим чи цивільно-правовим), для нього обов’язково повинен проводитись інструктаж з охорони праці. У випадку, коли працівники інших організації прибули на підприємство та безпосередньо приймають участь у виробничому процесі, для них повинен проводитись вступний інструктаж. Відрядженим працівникам іншого підприємства, які беруть участь у процесі виробництва, обов’язково проводяться вступний та первинний інструктажі.

За підсумками проведеного семінару можна зробити висновок, що успішна профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності можлива тільки за умови ретельного вивчення причин їхнього виникнення, тобто необхідно систематично аналізувати і узагальнювати ці причини. На кожному підприємстві щорічно повинні розроблятися заходи щодо профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань, які включаються в колективні договори, забезпечуються технічною документацією, джерелами фінансування та матеріальними ресурсами.

Повернутись