Категорії

Вимушеним переселенцям Закон дає право на працевлаштування, точно таке ж, яке вони мали, проживаючи до АТО на території Донецької або Луганської області

   Усі ми працюємо, бо праця є основою суспільного добробуту. У здійсненні праці важливе значення має її правове регулювання. В Україні, як в цивілізованій державі, питання суспільно-трудових відносин регулюється цілою низкою законів, які регламентують різноманітні аспекти трудової діяльності різних категорій населення країни і які забезпечують всемірну охорону трудових прав працівників. Актуальними на сьогоднішній день продовжують бути питання дотримання чинного законодавства про працю як суб’єктами господарювання, так і найманими працівниками. Особливої гостроти набувають ці питання у зв'язку з тим, що на теренах України з’явилася нова категорія громадян — вимушені переселенці. Закон їм дає право на працевлаштування, точно таке ж, яке вони мали, проживаючи до АТО на території Донецької або Луганської області. Тобто їх права, передбачені законодавством, ніяк не відрізняються від тих, які передбачені Конституцією і ніяк їх не обмежують. ст. 22 КЗпП, забороняється необґрунтована відмова роботодавця у прийнятті на роботу. При цьому не допускається пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, роду і характеру занять, місця проживання. Окремим категоріям працівників (вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей віком до 3 років, і одиноким матерям, які мають дітей віком до 14 років) мотиви відмови у прийнятті на роботу необхідно надавати у письмовій формі.На сьогоднішній день вимушені переселенцімають можливість працевлаштування, навіть за умови нерозірвання трудових відносин на підприємствах, розміщених у зоні АТО. Це робота за сумісництвом, на умовах цивільно-правової угоди, що не вимагає наявності трудової книжки.

           

Начальник відділу праці УПСЗН РДА

 Світлана Лізунова

Повернутись