Категорії

Розвиток малого підприємництва

Розвиток малого підприємництва

Сфера малого підприємництва є невід’ємною складовою частиною економіки району і являє собою зріз усіх видів економічної діяльності. Як і в попередні роки, характерною особливістю розвитку малого бізнесу є його зосередження здебільшого у сфері торгівлі та сільського господарства. 

Діяльність малого підприємництва району у січні – вересні 2016 року характеризується такими показниками.

За статистичними даними станом на 01.10.2016 у порівнянні з  відповідним періодом 2015 року кількість малих підприємств, що діяли в Золотоніському районі, збільшилась на 5 одиниць або на 4,5 %, і становила 115 одиниць, з них сплачують податки 93 одиниці (80,9 %).

Сума надходжень від усіх суб’єктів господарювання – юридичних осіб до бюджетів усіх рівнів за січень-вересень 2016 року становить 154370,8 тис. грн., що на 71 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Сума надходжень від суб’єктів малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів 25323,6 тис. грн., що на 100,1 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Питома вага надходжень від суб’єктів малого та середнього бізнесу становить 16,4 % проти 14,0 % у відповідному періоді попереднього року.

Сума надходжень від діяльності малих підприємств до бюджетів усіх рівнів за січень – вересень 2016 року становить 21258,6 тис. грн., що на 120,0 % більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Питома вага надходжень від малого підприємництва за січень – вересень 2016 року становить 13,8 % проти 10,7 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року.

Сума надходжень від діяльності малих підприємств до місцевого бюджету за січень – вересень 2016 року становить 10583,1 тис. грн., що становить 163,5 % у порівнянні з відповідним періодом попереднього року.

Станом на 01.10.2016 кількість підприємців-фізичних осіб, що перебували на обліку становить 1132 осіб, що на 18 осіб більше проти  відповідного періоду попереднього року.

Питома вага надходжень від суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб становить 2,6 % проти 3,3 % у відповідному періоді попереднього року.

П О К А З Н И К И

Од. виміру

Січень - вересень 2014 року

Темп росту, %

Січень - вересень 2015 року

Темп росту, %

Січень - вересень 2016 року

Темп росту, %

Кількість малих підприємств, що стоять на обліку

од.

110

103,8

110

100,0

115

104,5

з них, сплачують податки

од.

105

105,0

95

90,5

93

97,9

Сума надходжень від усіх суб’єктів господарювання – юридичних осіб до бюджетів усіх рівнів

тис. грн.

61011,6

105,7

90284,5

148,0

154370,8

171,0

Сума надходжень від малих підприємств до бюджетів усіх рівнів

тис. грн.

5627,3

107,1

9659,1

171,7

21258,6

220,0

Питома вага надходжень від МП

%

9,2

-

10,7

-

13,8

-

Сума надходжень від МП до місцевого бюджету

тис. грн.

4230,4

99,4

6474,3

153,1

10583,1

163,5

Кількість фізичних осіб-підприємців, що перебувають на обліку

ос.

990

97,5

1114

112,5

1132

101,6

Сума надходжень до бюджету усіх рівнів від фізичних осіб

тис. грн.

3033,5

73,1

2993,9

98,7

4065,0

135,8

Питома вага надходжень від фізичних осіб

%

5,0

-

3,3

-

2,6

-

Сума надходжень від підприємців фізичних осіб до місцевого бюджету

тис. грн.

3017,3

80,4

2986,6

98,99

4056,8

135,8

Загальна питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів

%

9,3

-

14,0

-

16,4

-

Всього надходжень від суб’єктів малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів

тис. грн.

8660,8

92,1

12653,0

146,10

25323,6

200,1

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб за січень – вересень 2016 року склала 4065,0 тис. грн., що на 35,8 % більше у порівнянні до відповідного періоду попереднього року.

Сума надходжень від фізичних осіб-підприємців до місцевого бюджету за січень-вересень 2016 року склала 4056,8 тис. грн., що на 35,8 % більше у порівнянні до відповідного періоду попереднього року.

Сума накопичених бюджетних коштів на підтримку малого підприємництва за попередні роки (2004-2009 роки) складає 60,0 тис. грн.