Категорії

Запобігання корупції

Закон № 1699-VII від 14.10.2014

 

Інформація про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства по Золотоніській РДА

 

   Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від29 квітня 2015 р. №265«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» (далі - Програма) та від 04 вересня 2013 р. №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» Золотоніською районною державною адміністрацією протягом звітного періоду проведено комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії корупції.

   Важливим аспектом реалізації державної антикорупційної політики є забезпечення дієвої взаємодії органів виконавчої влади з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами району і у сфері запобігання і протидії корупції.

   Головою районної державної адміністрації щотижнево проводяться наради з керівниками правоохоронних органів Золотоніського району щодо додержання законності та правопорядку, конституційних прав і свобод людини, ефективності заходів, що вживаються правоохоронними органами у сфері протидії корупції.

   З метою підвищення рівня правової обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та посадових осіб місцевого самоврядування районною державною адміністрацією протягом 8 місяців 2015 року проведено широку роз’яснювальну роботу з питань застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

   З метою підвищення рівня правової освіти у сфері запобігання корупції проводяться заходи щодо роз’яснення положень антикорупційних нормативно-правових актів для посадових осіб.

   Важливим напрямком антикорупційної діяльності є створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

   Одним із важливих чинників щодо недопущення конфлікту інтересів на державній службі є забезпечення якісного та прозорого відбору претендентів на посади, пов’язані із виконанням функцій держави. Так, дотримуючись принципу неухильного виконання вимог антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців, у засіданнях конкурсних комісій всіх структурних підрозділів Золотоніської районної державної адміністрації бере участь уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

   Одним з основних інструментів, спрямованих на запобігання та попередження конфлікту інтересів є декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державних службовців та членів їх сімей.

   Важливим напрямком щодо запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади є забезпечення ефективного функціонування інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг.

   З цією метою та на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» у Золотоніському районі функціонує центр надання адміністративних послуг.

   Інформацію про функціонування центрів надання адміністративних послуг оприлюднено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та широко висвітлено в друкованих засобах масової інформації.

   Протягом 8 місяців 2015 року Центром надання адміністративних послуг Золотоніського району складовою частиною якого є «Дозвільний центр», продовжено роботу щодо удосконалення впровадження принципу «Єдиного вікна» при видачі документів дозвільного характеру. «Дозвільний центр» Золотоніської районної державної адміністрації за принципом організаційної єдності співпрацює з 4 місцевимиі і регіональними дозвільними органами.

   Всього протягом звітного періоду «Дозвільним центром» видано 8 документів дозвільного характеру, надано 30 консультацій з питань отримання адміністративних послуг.

   На всі адміністративні послуги, надання яких передбачено нормативно-правовими актами, затверджено інформаційні та технологічні картки, які разом із зразками заяв розміщено на офіційних веб-сайтах суб’єктів надання адміністративних послуг.

   У Центрі надання адміністративних послуг, «Дозвільному центрі» постійно ведеться анонімне анкетування з метою вивчення думки заявників щодо покращення антикорупційного клімату в цій сфері, рівня задоволеності отриманими послугами, дотримання процедур їх надання..

   Обласною державною адміністрацією налагоджено взаємодію щодо обміну інформацією з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

   Основними заходами протидії корупції та здійснення антикорупційного контролю є:

спостереження за поведінкою, службовими контактами державних службовців;

періодичне вивчення документів щодо діяльності державного службовця за певний період часу;

визначення кола посадових осіб та громадян, з якими державний службовець з корисливих спонукань контактує в процесі роботи, встановлення осіб, з якими такі контакти здійснюються систематично;

проведення співбесід з державним службовцем, його керівником, колегами органу виконавчої влади з певного кола питань;

проведення планових перевірок діяльності державного службовця, оцінка законності та обґрунтованості його дій;

аналіз даних оперативного, статистичного та інших видів обліку;

моніторинг конкретних управлінських процедур, прийняття рішень, у зв’язку з якими найчастіше здійснюються корупційні правопорушення, поведінки посадових осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень.

   Систематичне та ефективне здійснення антикорупційних контрольних заходів дозволяє вирішувати наступні завдання:

встановлювати на всіх стадіях проходження державної служби осіб, які виявляють схильність до вчинення корупційних діянь, своєчасно проводити з ними попереджувальну роботу;

виявляти факти вчинення корупційних діянь і вживати передбачені законом заходи щодо винних осіб;

визначати управлінські процедури, в ході яких найчастіше здійснюються корупційні правопорушення, та розробляти більш надійні та ефективні засоби контролю за їх здійсненням;

за результатами узагальнення досвіду здійснення антикорупційних заходів розробляти та вносити пропозиції щодо усунення правових норм, організаційних та матеріально-технічних умов, які сприяють вчиненню корупційних діянь, вдосконалення антикорупційного законодавства.