Категорії

Архівний відділ Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області

 

Начальник відділу - ЛЕВЧЕНКО Ірина Іванівна

Головний спеціаліст відділу - Кикоть Ірина Миколаївна

Архівіст господарчо-розрахункованої групи РДА - ТУЛУБ Інна Михайлівна

 

Адреса відділу: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 5, І поверх

e-mail:arhivzolo@ukr.net

Графік роботи:

понеділок-четвер з 8.00 до 17.15

п’ятниця з 8.00 до 16.00

перерва з 13.00 до 14.00

кожна остання п’ятниця місяця – санітарний день

 

Графік прийому громадян:

понеділок – середа з 8.00 до 17.15

перерва з 13.00 до 14.00

 

   Архівний відділ Золотоніської районної державної адміністрації  є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями районної  ради, Положенням про архівний відділ райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням райдержадміністрації.

 
Історія створення  
 
    Історія створення  архіву  Золотоніського району бере свій початок у далекому 1921 році, коли  на Черкащині почали створюватися повітові архівні комісії (секції), першою з яких стала постійна архівна комісія Золотоніського повіту, організована в травні 1921 року на засіданні президії Золотоніського повітвиконкому, для здійснення обліку та забезпечення збереженості архівних документів. До складу комісії увійшли представники повітвиконкому, відділу народної освіти та робітничої інспекції. Комісія разом із повітвиконкомом видали наказ про облік та зберігання архівних документів.
Формування системи архівних установ в Україні та мережі місцевих архівних установ тісно пов’язувалося з загальною адміністративно-територіальною реформою. Внаслідок утворення округів сталися значні зміни в організації архівної справи на Черкащині. У 1924  році було створено Золотоніський окружний архів. 
   У 1932 році почала розвиватися низова  мережа архівних установ – районні та міські архіви з перемінним складом документів.  Разом з іншими два районних архіви – Золотоніський та Гельмязівський - було сворено і на Золотоніщині. Діяли вони  при районних виконавчих комітетах за рахунок місцевих бюджетів. На початок 1940-х рр. у Золотоніському районному державному архіві зберігалося 122 фонди (34500 спр.)
  Істотні зміни в структурі системи архівних установ вніс Указ Президії Верховної Ради СРСР від 16 квітня 1938 р. про передачу управління архівами і мережі архівних установ Народному комісаріату внутрішніх справ СРСР. У березні 1939 р. архівні установи УРСР перейшли у відання НКВС УРСР, а Центральне архівне управління УРСР було реорганізовано в Архівний відділ НКВС УРСР.  Під час Другої світової війни Золотоніський архів, як і решта архівних установ області, тимчасово припинили свою діяльність. Після звільнення в 1943 році Золотоніщини від окупантів відновили свою роботу Злотоніський та Гельмізівський районні архіви.
   В період з 1946 по 1960 рік Злотоніський  районний державний архів був підпорядкований Золотоніському районному відділу Міністерства внутрішніх справ УРСР.   У перше повоєнне десятиліття в Золотоніському районі вирішувалися невідкладні питання поновлення роботи районного архіву, надання йому приміщення та комплектування  документами . Саме в цей час відбувається активне комплектування райдержархіву документами, зокрема особлива увага приділялася описуванню та передачі в райдержархів документів районного виконавчого комітету з 1943 року, підприємств району,   матеріалів з виборів до Верховної Ради СРСР 1950 року та ін. Досягнуті успіхи у відбудові архівного господарства району у повоєнний час значною мірою були забезпечені самовідданою працею завідувачів районних державних архівів: В.І Тесля – Гельмязівського, Палій, Головко і О.Т. Ярмоленко – Золотоніського архівів. Комплектування районних архівів Золотоніщини значно пожвавилося в 1953 році. В цьому році у Гельмязівському районі райдержархівом було зареєстровано і обстежено 136 установ, організацій і підприємств, кількість справ в яких складала 77516. У 1953 р. уперше після поновлення діяльності, на зберігання було прийнято 38 фондів (3036 справ).
    У Золотоніському районі станом на 1 січня 1954 р. діючих установ за обліком райдержархіву налічувалося 186, які  були обстежені протягом 1953 року. В цей період райдержархівом  було прийнято 62 фонди (4017 справ). Всього в райдержархіві на 1 січня 1954 року перебувало на зберіганні 196 фондів (16604 од.зб.) за 1943-1950 роки.
    Загалом, у важкий  повоєнний період відбудови народного господарства значно активізувалася робота із збирання документів періоду війни та повоєнного часу, забезпечення їх зберігання та використання.
Завідувачами Золотоніського районного державного архіву  працювали: 1950р. -  А.Гончаренко,  у період з 1951 по 1962 рік - А.І.Надточій.  Завідувачем Гельмязівського районного державного архіву з середини 50-х років по 1962 рік був І.А.Малимон. З 1960 року районні архіви підпорядковуються  Гельмязівському та Золотоніському районним виконавчим комітетам.
У зв’язку з ліквідацією у грудні 1962 року Гельмязівського району, припинив свою діяльність Гельмязівський районний державний архів, значна частина фондів  з якого була передана на зберігання до Золотоніського районного державного архіву. В період з 1963 по 1965 роки Золотоніський районний архів очолювали М.Г.Короб, Г.В.Черевик, А.В.Бугай. 
Майже три  десятиліття, з лютого 1965 року по квітень 1993 року, Золотоніський районним державним архівом завідувала Надія Василівна Вітвіцька, яка зробила значний внесок у розвиток архівної справи в районі. Районний архів отримав приміщення в будівлі Золотоніського райвиконкому по вул. 50-річчя Жовтня (нині - Садовий проїзд), 5. 
 Характерною рисою роботи архіву в 1960-х роках стало подальше вдосконалення методів і форм їх організаційної діяльності, проведення експертизи цінності документів, зосередження зусиль на забезпеченні належного порядку у відомчих архівах провідних установ району, документальні матеріали яких представляли науково-історичний інтерес і підлягали  постійному зберіганню в державному архіві. В цей час активно проходить процес комплектації архіву, на державне зберігання надійшли документи  Золотоніського лікеро-горілчаного заводу, Золотоніської швейної фабрики, Золотоніського м’ятного заводу, Золотоніського овчинно-шубного заводу, Маркизівського фруктового заводу,  Золотоніського цегельного заводу, Золотоніського маслозаводу, районної лікарні, редакції районної газети «Радянська Золотоніщина», народного суду, артілей та заготконтор міста та району, дитячих садків та шкіл міста та ін. Розпочато роботу з удосконалення описів справ. На 1 січня 1989 року в райдержархіві налічується 145 фондів, 13777 справ за 1943-1986 роки.
   У 1980-х роках районний архів бере участь у Всесоюзному соціалістичному змаганні та в соцзмаганні за звання «Кращий державний архів Черкаської області». Соцзобов’язання виконуються повністю. Серед установ та підприємств району активно популяризується архівознавча література: журнали «Архивы Украины» та  «Советские архивы».
   Упродовж 90-х років зміцнюється матеріально-технічна база архіву, дерев’яні стелажі замінено на металеві, закартоновано 90% документів, встановлена охоронно-пожежна сигналізація.
    З 1992 року, з утворенням Золотоніської районної державної адміністрації, районний державний архів ввійшов до складу структурних підрозділів райдержадміністрації, змінив назву на архівний відділ Золотоніської райдержадміністрації і отримав подвійне підпорядкування: райдержадміністрації та Державному архіву Черкаської області. 
    У період з 1993 по 1998 рік архів району очолювали Кривов’яз Ірина Степанівна та Карпенко Валентина Степанівна. З 1998 по 2002 рік на посаді завідуючої архівним відділом райдержадміністрації перебувала Тогобіцька Валентина Миколаївна. В цей час масово  відбуваються реорганізації та ліквідації установ та підприємств району, суб’єктів підприємницької діяльності в 1990-х рр. Завдяки наполегливій праці Тогобіцької В.М. було упорядковано та прийнято на державне зберігання документи з особового складу ліквідованих організацій району, кооперативів та малих підприємств.  Посилюється контроль за станом зберігання документів у архівних  підрозділах установ району. Зростає рівень упорядкованості документів.
   Позитивним в роботі архіву стало створення господарсько-розрахункового підрозділу з науково-технічного упорядкування  документів установ району. В період з 1970 по 2000 рік в ній працювали архівісти: Новак Людмила Іванівна, Теницька Людмила Євгеніївна, Колісник Олена Валентинівна. 
    З 2002 по 2011 роки архівний відділ успішно очолювала  начальник відділу Лошук Наталія Іванівна, за часів діяльності якої була значно зміцнена матеріально-технічна база архіву, придбано та встановлено комп’ютерну та оргтехніку, відділ підключено до мережі Інтернет. Приміщення архівного відділу райдержадміністрації обладнано    сертифікованою автоматичною установкою пожежної сигналізації. Завдяки зусиллям  Лошук Н.І в районі було створено та діяло до 2011 року  Комунальне підприємство  «Районний трудовий архів Золотоніської районної ради». 
  З березня 2011 року на посаду начальника архівного відділу райдержадміністрації призначена Левченко Ірина Іванівна.  З січня 2020 року головним спеціалістом відділу працює також Кикоть Ірина Миколаївна. Станом на 1 січня 2020 року в архівному відділі зберігаються 136 архівних фондів, які містять 15285 справ, з них 14645  одиниць зберігання управлінської документації та 640 од. зб. з кадрових питань (особового складу), 545од.зб. виборчої документації тимчасового терміну зберігання. 
     Із 136 фондів, що перебувають на зберіганні в архівному відділі, 16 фондів з особового складу ліквідованих установ.
    Всього у зоні комплектування архівного відділу перебуває 53 установи-джерела формування НАФ. До них відносяться  34 сільські ради, Золотоніська райдержадміністрація, Золотоніська районна рада, фінансове управління РДА, управління АПР, відділи освіти, культури та туризму РДА, 5 сільськогосподарських товариств («Русь», «Прогрес», «Нива», «Перемога», «АФ «Маяк»), Державне підприємство «Золотоніське лісове господарство», Товариство з додатковою відповідальністю «Пальмірський цукровий завод», Українська інспекція по контролю якості торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо», редакція газети «Вісник Золотоніщини», Золотоніське РайСТ, Гладківщинський НВК, Золотоніська районна організація профспілки працівників освіти, Золотоніська ЦРЛ.
Крайні дати документів, які зберігаються в архівному відділі, відображають період з 1944 по 2019 рік.
  При архівному відділі діє господарсько-розрахункова група. З 2002 року  і по цей час роботу госпрозрахункової групи успішно очолює архівіст Тулуб Інна Михайлівна, завдяки зусиллям якої забезпечено стовідсотковий рівень упорядкованості документів установ і підприємств району Списку№1.
У районі створено 2 трудові архіви при Вознесенській та Піщанській сільських радах, в яких перебувають на зберіганні документи 9 фондів ліквідованих підприємств.
   Сьогодні відділ утримує свої позиції з виконання всіх показників плану розвитку архівної справи в районі та продовжує кращі традиції розвитку архівної справи в Золотоніському районі, які були досягнуті завдяки наполегливій праці керівників і працівників районного архіву всіх часів.
 
Використана література
 
1.Клименко Т.А. Архіви Черкащини в ХХст.: нарис регіональної історії. - Черкаси: «Вертикаль»-2005-280с.

ОБСЯГ ФОНДІВ

      В архівному відділі Золотоніської районної державної адміністрації  на 01.01.2020 на зберіганні знаходяться 136 фондів Національного архівного фонду на 15285 одиниць зберігання, крайні дати документів – 1980-2010 роки.

 
      В архівному відділі зберігаються такі документи: розпорядження Золотоніської районної державної адміністрації та районної ради; рішення, протоколи сесій, засідань виконкомів сільських; протоколи засідань правління та загальних зборів сільськогосподарських підприємств району, документи управління  статистики, управлінь та відділів райдержадміністрації, центральної районної лікарні, райспоживспілки, виборчих комісій, документи з особового складу ліквідованих установ: Золотоніського районного земельно-кадастрового бюро, Золотоніського районного об’єднання «Сільгоспхімія», МП «Гельмязівкомунгосп» с. Гельмязів,  МП «Аліна»           с. Домантове,  МП «Стимул» с. Нова Дмитрівка, ПП «Імперія плюс» с. Дмитрівка, ПП «Оргтранс» с. Коробівка, кооператив «Світанок» м. Золотоноша та ін.
 

Порядок заповнення паспорта архівного підрозділу установи

Перелік ліквідованих підприємств району

Практичні поради для працівників підприємств, відповідальних за діловодство та архівний підрозділ