Категорії

Нормативно - правові документи

 

Правила організації діловодства та архівного зберігання

 

Про впровадження змін до Правил   організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,в установах і організаціях

 

Правила

 

Додатки

 

 

 

 

веб - посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Національний архівний фонд і архівні установи"

 

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

 

Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

 

 

Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Типова інструкція з діловодства 2018 року