Категорії

Архівний відділ в межах своєї компетенції забезпечує реалізацію на території району державної політики у сфері архівної справи і діловодства. Робота відділуздійснюється відповідно до Плану розвитку архівної справив районі на рік, квартальних та місячних планів. Усвоїй діяльності відділкерується нормативно-правовими актами. Базовим серед них є Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», який регулює відносини, пов’язані із формуванням, обліко ....

02.03.2020 Детальніше

Рекомендації для ОТГ ....

30.01.2020 Детальніше

Про роботу архівного сектору райдержадміністрації щодо виконання вимог чинного законодавства у роботі зі зверненнями громадян упродовж січня – жовтня 2019 року Архівним сектором райдержадміністрації проводиться систематична робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення. На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення конституційного права на зве ....

05.12.2019 Детальніше

Упродовж 2018 року архівним сектором райдержадміністрації було проведено 10 засідань експертної комісії райдержадміністрації, на яких розглянуто 42 питання. У І кварталі2017року проведено 3засідання експертної комісії архівного сектору райдержадміністрації, розглянуто 15питань. Проаналізовано роботу ЕК упродовж 2018року, затверджено новий склад ЕК та план роботи ЕК на 2019рік. Проведено експертизу цінності та погоджено: описи справпостійного зберігання за 2015-2016 ро ....

14.03.2019 Детальніше

Про впровадження змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,в установах і організаціях (затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р.за № 736/27181) Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архів ....

04.03.2019 Детальніше
1 2