Категорії

Завдання сектору

 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

 

- забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

 

- забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ :

 

Забезпечує облік, зберігання і охорону:

 

- документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території району, державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до документів.

 

   Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

 

  Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних підрозділів, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування.

 

   Складає і подає на затвердження голові райдержадміністрації список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

 

  Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

 

 Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

 

   Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним і юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.

 

   Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам – довідки соціально-правового характеру

 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

 

   Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень.

 

   Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, юридичним та фізичним особам на тематичні запити.

 

   Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, юридичним та фізичним особам на запити щодо підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно.

 

   Надання архівних довідок, що підтверджують трудовий стаж на підприємствах, документи яких зберігаються в архіві.

 

   Надання архівних довідок про заробітну плату на підприємствах, документи яких зберігаються в архіві.

 

   Інформаційне обслуговування користувачів в архівному відділі.

 

   Видавання документів у тимчасове користування за межами архіву.

 

 Приймання в установленому порядку документів Національного архівного фонду на зберігання в архівний відділ.

 

   Облік документів Національного архівного фонду, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі.

 

   Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в архівному відділі.

 

   Проведення перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій. Надання методичної допомоги у сфері архівної справи та діловодства підприємствам, установам та організаціям району.

 

  Організація роботи експертної комісії при архівному відділі Золотоніської райдержадміністрації.

 

   Схвалення положень про архівні підрозділи, про експертні комісії; номенклатур справ підприємств, установ, організацій району; актів про вилучення до знищення; описів справ тривалого зберігання та з особового складу підприємств, установ, організацій району, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.

 

   Упорядкування документів установ, організацій усіх форм власності.