Категорії

План роботи Золотоніського МРЦЗ на І квартал 2015 року

п/п

 

Назва заходу

 

Термін проведення

 

Формування місячної статистичної інформації про зареєстрованих безробітних згідно затверджених статистичних форм, подання її до ОЦЗ та управління статистики.

Відповідно до термінів подання

 

Формування квартальної статистичної інформації про зареєстрованих безробітних згідно затверджених статистичних форм, подання її до ОЦЗ та управління статистики.

Відповідно до термінів подання

 

Підготовка матеріалів для райдержадміністрації, міської ради :

- “Про виконання заходів міської (районної) програми зайнятості населення” та внесення змін до неї.

- Щодо виконання обласної програми «Турбота».

Щоквартально до 10 (15) числа місяця, що настає за звітним періодом

 

Планування роботи ЦЗ

Складання макету загального графіку прийому громадян.

Протягом кварталу

1 раз на місяць

 

Забезпечення ведення обліку осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та наданих їм послуг.

Протягом кварталу

 

Забезпечення реєстрації безробітних, ведення обліку наданих їм послуг.

Протягом кварталу

 

Забезпечення виплати допомоги по безробіттю та інших видів матеріального забезпечення, передбачених чинним законодавством.

Протягом кварталу

 

Забезпечення сприяння у працевлаштуванні безробітних (шляхом використання пошуку вакансій по Україні, на порталі Державного центру зайнятості), в т.ч. шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації власної справи.

 

Протягом кварталу

 

Забезпечення участі осіб в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

Протягом кварталу

 

 Забезпечення проведення відбору в банку даних інформації про клієнтів, які перебувають на обліку і мають професії, спеціальності відповідно до особистого запиту роботодавця, організація профвідбору претендентів та сприяння у проведенні роботодавцем співбесіди з кандидатами на робочі місця.

 

Протягом кварталу

 

Проведення щомісячного аналізу стану працевлаштування громадян, що потребують соціального захисту, інвалідів, молоді, неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведення апаратної наради за результатами аналізу.

 

Протягом кварталу

 

Проведення анкетування різних категорій клієнтів. Опрацювання анкет та використання результатів в роботі ЦЗ.

 

Постійно

 

 

 

Направлення на професійне навчання зареєстрованих безробітних до навчальних закладів України та центрів професійно-технічної освіти Державного центру зайнятості

 Здійснювати контроль за навчальним процесом в навчальних закладах згідно плану

Виконання робіт по внесенню даних в систему, оформлення документів групи.

Направляти статистичну звітність про направлених, відрахованих та працевлаштованих осіб після проходження навчання.

Надавати пропозиції до квартального переліку та інформацію про організацію навчання базовим центром.

Проведення засідання комісії по довготривалому безробіттю.

Проведення засідання комісії по одноразовій виплаті допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності

Проведення засідання робочої групи з ЄІАС.NET

Засідання комісії сприяння зайнятості населення, координаційного комітету

 

Надання послуг з професійного інформування та консультування громадянам, що звертаються до СЗ

 

Проведення семінарів з безробітними:

 

Проведення семінарів з зайнятим населенням

 

Участь у батьківських зборах

Протягом

кварталу

 

 

 

 

Постійно

 

Постійно

 

 

 

Щотижнево

 

Протягом кварталу

 

Згідно плану системної роботи

 

Згідно плану системної роботи

 

Згідно плану системної роботи

 

Протягом кварталу

 

Протягом кварталу

 

 

Згідно плану системної роботи

 

Проведення масових інформаційно-довідкових заходів:

- ярмарок та міні – ярмарок вакансій (по потребі)

- ярмарок та міні-ярмарок вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Згідно плану системної

 роботи

 

 

 

Забезпечення видачі ваучерів особам для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, підтвердження неформального навчання.

Протягом кварталу

 

 

Забезпечити безперебійну роботу робочого місця для самостійної роботи клієнтів ЦЗ

Постійно

 

Забезпечення своєчасної звірки бази даних служби зайнятості з базами даних податкової адміністрації, пенсійного фонду на предмет виявлення осіб, які отримують допомогу по безробіттю обманним шляхом. Контроль бази даних щодо незаконного отримання матеріальних виплат.

Протягом кварталу

 

Проведення аналізу бази даних із застосуванням можливостей ЄІАС(NET).

Протягом кварталу

 

Надання роботодавцям інформації, роз’яснень, консультацій про соціальні послуги, які можна отримати у службі зайнятості, у вирішенні актуальних потреб в даний час, на перспективу та про зміст різноманітних заходів, які здійснює центр зайнятості. Доведення до відома роботодавців вимог законодавства щодо їх прав та обов’язків в реалізації державної політики зайнятості.

Постійно

 

Організація та проведення семінарів для керівників підприємств, представників кадрових, фінансових підрозділів з питань їх взаємодії з центрами зайнятості.

Згідно плану системної роботи

 

Проведення ярмарок вакансій з метою укомплектування кадрами ПОУ та працевлаштування громадян

Згідно плану системної

 роботи

 

 

Проведення опитування роботодавців щодо з’ясування їх потреб у кадрах

Протягом кварталу

 

Збір інформації про підприємства, організації, установи, сільські та міську ради, її систематизація та використання при підготовці, оформленні та оновленні інформації “паспортів підприємств ” , папок з описом професій, паспортів соціального розвитку села та паспортів сільських та міської рад. Формування електронних паспортів ПОУ.

 

Протягом кварталу

 

Забезпечення збору достовірної інформації про вакансії відповідно до стандартних вимог, із різноманітних джерел, її обробка, введення до банку даних та доведення до шукачів роботи. Здійснення аналізу статистичних даних щодо прийнятих робітників та надходження вакансій від ПОУ в ЦЗ.

 

Постійно

 

Інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно – кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ, в тому числі формування банку даних по безробітним, які мають рідкісні професії, спеціальності, осіб з обмеженими можливостями

 

Постійно

 

Реєстрація трудових договорів роботодавців – фізичних осіб з найманими працівниками.

Постійно

 

Участь у роботі робочих груп по легалізації ринку праці

Щотижня

 

Підготовка проекту клопотання в ОЦЗ щодо видачі дозволів роботодавцям на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні згідно порядку, визначеним чинним законодавством.

По мірі необхідності

 

Вивчення та запровадження кращого досвіду роботи з питань взаємодії з роботодавцями.

Постійно

 

Збір інформації, звітів та їх аналіз :

- про попит на робочу силу (вакансії);

- про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

- про прийнятих працівників.

 

 

 

По мірі надходження інформації

 

Постійне оновлення секторів по роботі з роботодавцями інформаційною та нормативно-довідковою інформацією згідно ЄТНаСП.

Постійно

 

Інформування роботодавців про надходження та використання коштів Фонду в засобах масової інформації

Протягом кварталу

 

Активізувати роботу з підприємствами-боржниками щодо зменшення заборгованості до Фонду та аналізувати стан погашення недоїмки. Провести роботу по списанню безнадійних боргів.

Протягом кварталу

 

Проводити перевірки платників страхових внесків щодо використання страхових коштів, наданих з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, та щодо своєчасного подання звітності, передбаченої ЗУ «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Протягом кварталу

 

Організація роботи щодо надання компенсації роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску при працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця (в т.ч. молоді на перше робоче місце)

Протягом кварталу

 

Проведення аналізу бази даних із застосуванням можливостей ЄІАС(NET).

Протягом кварталу

 

Застосовувати санкції, передбачені законодавством про зайнятість та соціальне страхування на випадок безробіття за порушення роботодавцями та безробітними вимог законодавства у цій сфері

По мірі

виявлення

 

 Забезпечення розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення.

Протягом кварталу

 

Організація роботи по погашенню та недопущення виникнення дебіторської заборгованості з вини особи або роботодавця

Постійно

 

Систематично роз’яснювати законодавство про зайнятість та соціальне страхування на випадок безробіття в ЗМІ, на семінарах, нарадах з керівниками, кадровими службами підприємств

Протягом кварталу

 

Посилити контроль за сплатою штрафних санкцій, своєчасно направляти позовні заяви в господарський суд.

Протягом кварталу

 

Правове забезпечення діяльності центру.

 

Протягом кварталу

 

Забезпечення виконання рішень суду.

 

Протягом кварталу

 

Претензійно – позовна робота .

 

Постійно

 

 Звіт про виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією”

 

Щомісячно

 

Планування:

-         поточних ремонтів техніки

-         придбання та модернізація

-         придбання витратних матеріалів

підготовка та введення в експлуатацію нових технічних засобів

Протягом кварталу

 

Підтримка роботи профорієнтаційних терміналів

Постійно

 

Забезпечення використання пакету прикладних програм

Постійно

 

Організація:

  • в місцевій пресі статей з визначенням конкретної теми та автора статті або об’яви;

  •  виступів на радіо з визначенням конкретної теми виступу спеціаліста або об’яви;

  • Інформаційне наповнення рубрик веб-порталу Черкаської обласної служби зайнятості

  • проведення «гарячої» телефонної лінії;

  • роботи щодо розгляду письмових та усних звернень громадян

 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Робота із суб’єктами персональних даних, включених до бази даних ДСЗ

Постійно

 

Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності центру зайнятості в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Щомісячно до

3 числа

 

Постійний контроль за:

- збереженням матеріальних цінностей;

-своєчасним поверненням незаконно отриманих коштів та переплат матеріального забезпечення;

- погашенням дебіторської заборгованості;

Щоденно

 

Здача квартального фінансового звіту в обласний центр зайнятості та інші органи управління.

Згідно графіка