Категорії

Територіальний центр інформує

З ТУРБОТОЮ ПРО ЗЕМЛЯКІВ

 

            Турбота про ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких та самотніх людей похилого віку є спільною справою всіх гілок влади Золотоніщини, адже саме вони зберегли для нас найкращі національні і культурні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними своєї країни.

         З прагненням змінити життя таких категорій громадян на краще працює  комунальна установа „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі” Золотоніської районної ради Черкаської області(далі – територіальний центр), яка надає в домашніх, стаціонарних  та в умовах денного перебування саме такі соціальні послуги, які відповідають потребам своїх  підопічних, підтримують їх життєдіяльність та соціальну активність.

Вище зазначена установа утворилася 01.05.2018 року шляхом реорганізації (перетворення) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі.

       Територіальний центр є бюджетною неприбутковою комунальною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає  її засновник - Золотоніська районна  рада.

Найменування  територіального центру:

-       повне: комунальна установа „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі” Золотоніської районної ради Черкаської області;

-       скорочене: КУ „Територіальний центр в Золотоніському районі” Золотоніської районної ради Черкаської області.

Юридична адреса:

19742, Черкаська область, Золотоніський район, селище Пальміра,

вул. Заводська, 40.

Фактична  адреса:

19700, Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 5

        

         На отримання соціальних послуг в територіальному центрі мають право такі громадяни:

-       похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

-         які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають  роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум кожного члена сім’ї.

        

          Основними завданнями територіального центру є:

-       виявлення  непрацездатних громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої  допомоги,  формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

-       забезпечення якісного надання соціальних послуг;

-       установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, якіобслуговуютьсявідділеннями установи, з метою сприяння в наданні соціальних послуг непрацездатним громадянам.

         Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів якості соціальних послуг, етичних норм і правил.

            Територіальний центр  має таку структуру:

-       керівний склад;

-       адміністративно-управлінський підрозділ;

-       відділення соціальної допомоги вдома;

-       відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

-       відділення денного перебування.

            Структурними підрозділами територіального центру надаються соціальні послуги  догляду вдома, догляду стаціонарного, соціальної адаптації, соціально-економічні /у формі надання натуральної та грошової допомоги/ та інші соціально-побутові послуги /у формі надання в користування інвалідам та особам з порушенням опорно-рухового апарату допоміжних засобів реабілітації/.

Для надання соціальних послуг вище зазначені громадяни подають письмову 
заяву до управління праці та  соціального захисту населення 
Золотоніської районної державної райдержадміністрації, 
яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу 
охорони здоров’я за місцем проживання/перебування  громадянина для 
одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування 
та потребу в постійній сторонній допомозі, виконавчого   органу 
 сільської (селищної)  ради  за  місцем  реєстрації громадянина для 
отримання довідки   про   склад   сім'ї   або   зареєстрованих  у  
житловому приміщенні/будинку  осібі до територіального органу ДФС
 для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

         З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, які подали письмову заяву до управління праці та  соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа  цього управління в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

         У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) до управління праці та  соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації, яке в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією Державного реєстру прав.

         Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного в Державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

         Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами,  надання соціальних послуг :

-       громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

-       громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сім'ї нижчий, ніж  прожитковий мінімум кожного члена  сім'ї.

         Територіальний центр надає платні соціальні послуги  (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” та цим переліком:

-       громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

-       громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий, ніж прожитковий мінімум кожного члена сім’ї.   

         Тарифи на платні соціальні послуги встановленітериторіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 268 „Про затвердження  Порядку регулювання тарифів  на платні соціальні послуги” і затвердженійого директором.

         Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються  за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів і видатків установи.  

          У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, звільняюся від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, знаходяться у відрядженні, через територіальну віддаленість та з інших поважних причин не мають змоги забезпечити догляд за батьками. Для цього Золотоніська районна рада самостійно або через створену нею комісію приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

         На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок, документи, що підтверджують право громадянина на соціальне  обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу.  Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке  обслуговує громадянина постійно.

         Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються управлінням праці та  соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

         Працівники територіального центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов'язані сумлінно ставитися  до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо  громадян,  яких  вони  обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію,  що може  бути використана проти зазначених громадян.

         Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин,  алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на  спеціальному диспансерному обліку.

         У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники  територіального центру  надаютьйому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного  надання соціальних послуг в  інших установах.

         Надання соціальних послуг громадянам, зазначенихвищеструктурними підрозділами територіального центру припиняється  за письмовим повідомленням громадян у разі:

1)    поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин,  в  результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2)    виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний  центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини)  або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і  допомогу,  або  осіб,  з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3)    направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в  будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів,  інших закладах постійного проживання;

4)    зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження територіального центру);

5)    поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально – економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6)    грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого  персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників  територіального  центру і його структурних підрозділів;

7)    порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8)    систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9)    виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;  

10)                       надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою,
якій  призначено  щомісячну  компенсаційну  виплату,  допомогу  на
догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування
у  відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги);

11)                         надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд у встановленому законодавством порядку;

12)                         відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13)                         невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання, або після обмеження надання такої послуги;

14)                         припинення діяльності територіального центру. В такому разі Золотоніська районна рада  вживає заходів щодо забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

         У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

         Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних  територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із  зазначенням дати за підписом завідувача  відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина територіальним центром надсилається до управління праці та  соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації.

 

     Відділення соціальної допомоги вдома відповідно до Державного стандарту надає соціальну послугу догляду вдома особам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IVі Vгрупу рухової активності) і потребують постійної сторонньої допомоги та надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком; здійснює моніторинг і контроль за якістю надання соціальної послуги догляду вдома;  визначає тариф платної послуги догляду вдома.

         Соціальна послуга догляду вдома– це  комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

   Соціальна послуга догляду вдома надаєтьсяпостійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)на  безоплатній або  платній основі.

         Кількість громадян, яких обслуговує соціальний робітник відділення, обсяг його роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг.

         Соціальна послуга догляду вдома передбачає :

     - для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

·        допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

·        надання інформації з питань соціального захисту населення;

·        допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

·        допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

    - для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності:

·        допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у приготуванні) їжі, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття;

·        допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

·        допомогу при пересуванні по квартирі;

·        допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

·        навчання навичкам самообслуговування – навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

·        допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа   обробітку присадибних         ділянок визначається окремо для кожногоконкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

·        допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування      ними;

·        психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

·        надання інформації з питань соціального захисту населення;

·        допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

·        допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

      -  для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності:

·        допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні;

·        допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

·        допомогу при пересуванні по квартирі;

·        допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних       служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

·        навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання,         вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

·        обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

·        допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

·        психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності,  консультації психолога);

·        надання інформації з питань соціального захисту населення;

·        допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;   

·        допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

         На кожного громадянина, якого обслуговує відділення, ведеться особова справа, в якій міститься:

1)    письмова заява громадянина;

2)    медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3)    карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

4)    один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

5)    довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6)    інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру або виконавчого органу відповідної ради;

7)    копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8)    копія  розпорядження Золотоніської райдержадміністрації  про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9)     копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10)                       індивідуальний план надання соціальних послуг;

         Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 

  З метою організації дозвілля та відпочинку для ветеранів війни та праці з числа громадян похилого віку та інвалідів, які  проживають на території району і потребують соціальної адаптації,  підтримки здоров’я, соціальної незалежності,  збереження та продовження соціальної активності,  розвитку різнобічних інтересів та потреб, залучення широкого кола пенсіонерів до благодійної діяльності,  а також  для організації надання їм адресної натуральної та грошової допомоги, в територіальному центрі функціонує  відділення денного перебування.

Відділення складається з двох підрозділів:

- денного перебування та

- організації надання адресної натуральної та грошової

допомоги.

Підрозділ денного перебуваннянадає  послугу соціальної адаптації не менш як 30 громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.

  Працівники підрозділу обслуговують громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково нездатні до самообслуговування та  не  мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-економічних, соціально-медичних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг, з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникнення та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок  з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.                                               

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціальної адаптації,  передбачають:

- допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;

- залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- представництво інтересів;

- надання психологічної допомоги;

- навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

- участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомогу в організації денної зайнятості та дозвілля;

- сприяння зайнятості;

- сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

            На   кожного  громадянина,  якого  обслуговує  підрозділ денного перебування,  ведеться особова  справа,  в  якій міститься:

            -  письмова заява громадянина;

            -  медичний   висновок   про  потребу  в в соціальній адаптації або денному догляді та відсутність медичних протипоказань для перебування  в колективі;
             -  карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних

 послуг;

             -   копія  довідки  про  встановлення  групи інвалідності (за наявності);

                        - довідка  про  склад  сім'ї або зареєстрованих у житловому  приміщенні/будинку осіб;

                         -   копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

             -  довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю

звернення за  встановленням  диференційованої плати за надання соціальних

послуг;

               -   індивідуальний план надання соціальної послуги;

   -   договір про надання соціальної послуги;

   -  копія рішення (розпорядження) органу, яким утворено територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності).

Підрозділ організації  надання адресної натуральної та грошової допомоги  територіального центру (далі - підрозділ адресної  допомоги) утворений для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до  акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної  чи  грошової допомоги, а саме: 

- похилого віку;

- інвалідів;

- хворих (з  числа  осіб  працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів; які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх  дітей,  дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

         Право на безоплатне обслуговування підрозділом  адресної допомоги мають: 

- громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних,  які повинні  забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами  в установленому порядку;

- інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні  неповнолітніх  дітей,  дітей-інвалідів, осіб  похилого віку, інвалідів,  за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий  ніж 1,5  прожиткового  мінімуму для сім'ї;

- громадяни, які  перебувають у  складній  життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і  зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий  ніж  прожитковий мінімум для сім'ї;

- внутрішньо  переміщені  особи. 

  Підрозділ адресної допомоги має в своєму складі Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації таПункт по збору вживаного одягу та взуття.

Підрозділ адресної допомоги виходячи  з  можливостей, наявної   фінансової   та  матеріально-технічної  бази  безоплатно забезпечує  громадян:

1.     продовольчими та промисловими товарами;

2.     грошовою допомогою;

3.     вживаним одягом та взуттям, іншими предметами першої потреби;

4.      засобам реабілітації та пересування.

            Якщо   в   ході   обстеження  матеріально-побутових  умов 
громадян  з числа осіб, які мають  право на обслуговування підрозділом
 адресної допомоги, буде встановлено,  що  вони перенесли операцію, 
тривале захворювання, у зв'язку  з  чим  перебували  на  стаціонарному
 лікуванні у закладі охорони  здоров'я і мають офіційне підтвердження
 пов'язаних з цими обставинами   грошових  витрат,  натуральна  чи 
 грошова  допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний 
дохід їх сімей за   останні   шість  календарних  місяців,  що 
 передують  місяцю звернення,  не  перевищує  встановлених  законом  
двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
            Середньомісячний    сукупний  дохід с ім'ї визначається
 згідно з  Методикою  обчислення  сукупного  доходу  сім'ї  для всіх
 видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом 
Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну,    Держкомстату,    
Держсім'ямолоддю    від 15 листопада 2001 р. 
№ 486/202/524/455/3370. 

  На  кожного  громадянина,  якого  обслуговує  підрозділ,  ведеться  особова  справа,  в якій міститься:

     -  письмова  заява громадянина; 
     -  довідка  про  склад  сім'ї або зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку  осіб; 
     -  довідки про доходи членів сім'ї або довідка про доходи 
за останні   шість   місяців,   що   передують  місяцю  звернення  
за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг; 
     -  копія  наказу про здійснення (припинення) обслуговування; 
     

В складі територіального центру діє відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  в селищі Пальміра, розраховане на 30 ліжко-місць,  для  надання  соціальних послуг громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги в умовах стаціонарного перебування.

      До структурного підрозділу  на  постійне  або  тимчасове  
проживання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, 
інваліди  (які  досягли  18-річного  віку), хворі
 (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно 
до висновку   лікарсько-консультаційної   комісії   закладу 
  охорони здоров'я  за  станом  здоров'я  не  здатні  
до самообслуговування, потребують    постійного    стороннього  
 догляду   та   допомоги, стаціонарного  догляду,
 соціально-побутових, соціально-медичних та інших 
соціальних послуг, за умови відсутності у них медичних 
протипоказань (інфекційних, онкологічних захворювань 
IV клінічної групи, СНІДу, захворювань на наркоманію, алкоголізм, 
стійких психічних та/або інтелектуальних порушень).

         Такі громадяни перебувають на  повному державному утриманні, одержують відповідно до державного стандартусоціальну послугу стаціонарного догляду та відповідно до встановлених  норм забезпечуються:

1) житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким та твердим інвентарем і столовим посудом;

2) раціональним чотириразовим харчуванням,  у  тому  числі  з урахуванням  віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

3) цілодобовим медичним обслуговуванням;

4) слуховими  апаратами,  окулярами,   протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;

 5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду, передбачають:

- забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням;

- допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

- спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

- організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

           

         Одиноким  пенсіонерам,  які  перебувають  у відділенні,  пенсія виплачується  у  встановленому  законодавством порядку, а саме: за їх згодою 25% виплачується на руки, а решта 75% коштів перераховується на спецрахунок територіального центру, з метою  використання їх на потреби підопічних.

                До відділення стаціонарного доляду на  загальних
 підставах приймаються  громадяни похилого віку, інваліди  
(які  досягли  18-річного  віку), хворі 
(з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 
інвалідності, але не більш як чотири місяці),  які мають рідних, 
що повинні  забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі  
вище зазначені громадяни обслуговуються на умовах оплати згідно із 
затвердженими тарифами, про що зазначено в укладених між прийнятими 
громадянами та територіальним центром ДОГОВОРАХ про утримання. 

         Громадяни, які уклали договір довічного утримання (догляду), до стаціонарного відділення не приймаються.

Громадяни приймаються за   путівкою управління праці та соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації за місцем проживання/перебування.  Путівка  видається на підставі письмової заяви громадянина, паспортависновку лікарсько-консультаційної  комісії закладу охорони здоров'я про не здатність його до  самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

На кожного громадянина, який перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

3)  путівка;

4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;

5) довідка про розмір призначеної пенсії;

6) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

7) акт обстеження житлово-побутових умов проживання громадянина та клопотання про поселення у відділення (для обслуговування на безкоштовній основі) ;

8) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою управління праці та соціального захисту населення Золотоніської райдержадміністрації   шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру.

9) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності);

10) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

11) копія розпорядження  Золотоніської районної державної адміністрації або  утвореної  нею  комісії  про  звільнення  від  плати громадян  похилого  віку, інвалідів ( які  досягли  18-річного  віку), хворих (з числа осіб працездатного  віку  на  період  до   встановлення їм  групи  інвалідності,  але  не  більш як  чотири  місяці), які  не  здатні  до  самообслуговування, але  мають  рідних, що  повинні  забезпечити  їм  догляд і  допомогу (за наявності) ;

12) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

13) індивідуальний план надання соціальних послуг;

14) договір про надання соціальних послуг;

Громадяни,  які  приймаються,  проходять  карантин  в  окремому ізольованому приміщенні протягом  14  днів,  після  чого  у  разі  відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

Тимчасове вибуття громадян із відділення за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов'язані  з  поїздкою  до  родичів  або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

Перебування у відділенні стаціонарного догляду  припиняється за погодженням з управлінням праці та соціального захисту Золотоніської райдержадміністрації на підставі письмової заяви громадянина та наказу по відділенню, за наявності інформації про нове місце  проживання і  забезпечення йому постійного стороннього догляду.

У разі припинення перебування громадянину видається одяг, білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка, цінні папери тощо), які зберігалися у відділенні, а також довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.

Громадяни, які проживають і потребують стаціонарної медичної допомоги, направляються на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів Міністерства охорони здоров’я України в установленому порядку.

         Грошові суми, коштовності, документи та цінні папери громадян, які проживають у відділенні, приймає на зберігання його завідувач,на підставі чого складається відповідний акт.      

Завідувач відділення через бухгалтерія територіального центру може приймати  від юридичних і фізичних осіб, а також від  громадян, які проживають в стаціонарному відділенні,  добровільні благодійні внески,  благодійну допомогу  та  благодійне пожертвування.

За систематичне порушення Правил внутрішнього розпорядку директором  територіального центру вирішується питання про доцільність відрахування підопічного або переводу до спеціального будинку-інтернату.

При самовільній відсутності громадянина більше трьох годин протягом дня, завідувач повідомляє про його зникнення Золотоніський МВ УМВС України в Черкаській області. Якщо після звернення протягом 3 місяців підопічного не буде знайдено, за клопотанням завідувача відділення та на підставі наказу директора територіального центру громадянин  відраховується із установи.

У випадку смерті особи, яка проживала у стаціонарному відділенні, похорони здійснюють родичі померлого, а в разі їх відсутності, або їх письмової відмови, адміністрація відділення. Витрати на поховання здійснюються  в установленому законом порядку  за рахунок районного бюджету.

            Забезпечення громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, здійснюється відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів і відділень стаціонарного догляду територіальних центрів, затверджених Мінсоцполітики.
        На сьогоднішній деньнепрацездатнігромадяни проживаютьусучасних  умовахвідділення стаціонарного догляду. Підопічні забезпечені цілодобовим медичним доглядом, 4-х разовим харчуванням, одягом, взуттям, засобами особистої гігієни.У  їх користуванні  велика їдальня, зручна кухня, оснащена сучасними електроплитами, холодильниками, морозильними  камерами та вентиляційним устаткуванням. Створений прекрасний  хол  для відпочинку, перегляду телепередач та організації урочистих святкових та ритуальних заходів. Спеціально пристосовані для підопічних   душові та   санітарні кімнати,прекрасні  ліжка із зручними матрасами, холодильники, шафи для одягу та взуття, тумбочки. В жилих кімнатах, оздоблених вишуканими шпалерами та настінними світильниками,  за компактними столиками пенсіонери спілкуються, читають,  обговорюютьтелепередачі.

 

         Територіальний центр плідно  працює в тісному контакті  з підприємствами, установами, громадськими та благодійними організаціями, релігійним конфесіями, волонтерами, з усіма милосердними й небайдужими  до людських страждань людьми. Серед них керівники сільськогосподарських та приватних підприємств району, педагогічні та учнівські колективи, пастор церкви євангелістів християн-баптистів  с.Благодатне  Сергій Лимар, настоятель  парафії Святого Духа Української греко-католицької церкви в місті Золотоноші отець декан Юрій Голоднюк, пастор і директор Англійської Християнської місії Джон Хенді  та інші. Вони надавали підопічним територіального центрублагодійну натуральну та грошову допомогу, вручали продуктові та подарункові набори, продукти харчування,  в плані гуманітарної підтримки забезпечували допоміжними засобами індивідуальної реабілітації та одягом.

          Нині життя справедливо очікує від соціальних послуг найвищої якості, в ідеальному випадку з можливістю широкого вибору. Тому завдання територіального центру спрямовані на те, щоб запровадити механізми, які б забезпечували якість послуг, їх гнучкість, стимулювали постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення. Це питання стоїть на чіткому контролі керівництва територіального центру. Над ним постійно працюють спеціалісти  та соціальні робітники установи, для яких слова Івана Франка: „Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим” — стали сенсом життя.