Категорії

Очищення влади

Алгоритм проведення люстрації має 13 позицій:

 

   Крок 1. Мін'юст на своєму офіційному веб-сайті розміщує всю контактну інформацію кожного з органів державної влади, який проводить перевірку.

   Крок 2. Організація проведення перевірки «кандидатів на люстрацію» покладається на керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади саме цієї особи. Організовувати перевірку професійного судді, наприклад, буде голова суду, у якому працює «кандидат».

   Крок 3. Не пізніше ніж на десятий день з початку проведення перевірки у певному органі, державні службовці, яких перевіряють, подають керівнику власноручно написану заяву. У ній вони повинні вказати, що до них не застосовуються заборони Закону та дати згоду на проходження перевірки. Також державний службовець повинен погодитися на оприлюднення відомостей щодо нього відповідно до Закону.

   Неподання заяви у встановлений строк є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніше, як на третій день після спливу терміну подання заяви. Після цього до неї автоматично застосовується заборона обіймати посади 10 років.

   Крок 4. Перевірятися буде: достовірність вказаних у заяві відомостей, а також достовірність інформації щодо наявності майна у чиновника та відповідність вартості майна, вказаного в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, набутого за час перебування на посаді, доходам, отриманим із законних джерел.

   Крок 5. Перевірка розпочинається з Міністра юстиції та державних службовців, які працюють в Мін'юсті. Друга черга - це органи, які здійснюють перевірку. Третя - це керівники міністерств, інших ЦОВВ, місцевих органів та держпідприємств. Четверта черга - це заступники керівників тих же органів. І п'ята черга - рядовий склад.

   Крок 6. Не пізніше, ніж на третій день після отримання заяви від чиновника, керівник органу перевірки надсилає до територіальних органів державної влади запит про перевірку. До нього додається копія заяви.

   Крок 7. До територіальних органів, які уповноважені перевіряти декларацію, керівник органу перевірки теж надсилає запит. До нього додається копія декларації особи. Обидва запити надсилаються одночасно. Цього ж дня керівник органу надсилає повідомлення до територіального управління юстиції Міністерства юстиції України про початок проходження перевірки особою. Не пізніше ніж на п'ятий день з моменту його отримання управління юстиції на офіційному веб-сайті зазначає відповідну інформацію. День надсилання запитів і повідомлення до Міністерства юстиції є фактично датою початку проходження перевірки.

   Крок 8. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірних відомостей орган, який проводив перевірку протягом трьох робочих днів з дня виявлення, повідомляє про них особу, щодо якої проводяться перевірка. Особа, щодо якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п'ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та підтверджуючі документи, які є обов'язковими для розгляду та врахування.

   Крок 9. Орган, який проводив перевірку, надсилає висновок про результати перевірки керівнику органу, який надсилав запити, не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження перевірки.

   Крок 10. У разі встановлення недостовірності відомостей, наданих певною особою, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до територіального управління юстиції Міністерства юстиції для офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті цієї інформації. Також вноситься відповідна інформація до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону "Про очищення влади" не пізніше як у триденний строк з дня одержання такого висновку.

   Крок 11. У разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірних відомостей, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Мін'юсту. У свою чергу міністерство у триденний строк із дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.

   Крок 12. Керівник органу на підставі висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність відомостей, не пізніше ніж на третій день з дня отримання такого висновку, звільняє таку особу з займаної посади.

   Крок 13. Всі матеріали перевірки додаються до особової справи особи, стосовно якої проводилась перевірка.