Категорії

Доступ до публічної інформації

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію в райдержадміністрації протягом 2011 року та за І квартал 2012 року

 

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію в райдержадміністрації протягом 2012 року

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію в райдержадміністрації протягом 1 півріччя 2013 року

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію в райдержадміністрації протягом 2013 року

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію в райдержадміністрації за 10 місяців 2014 року

 

ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної  інформації

в районній державній  адміністрації

 

         Керуючись п.2 ч.1 ст.39, ст. 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України  „Про доступ до публічної інформації”, на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, з метою забезпечення прозорості і відкритості у діяльності райдержадміністрації, сприяння  реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації:

1. Затвердити:

1.1. Форму запиту на інформацію згідно з додатком 1.

1.2. Порядок оформлення та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Золотоніська районна державна адміністрація згідно з додатком 2.

2. Визначити начальника загального відділу апарату райдержадміністрації Люльченко Оксану Іванівну відповідальною особою з питань запитів на інформацію, яка відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

3. Люльченко О.І., начальнику загального відділу апарату  райдержадміністрації:

3.1. Забезпечити організацію доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації;

3.2. Обладнати у службовому приміщенні загального відділу апарату райдержадміністрації спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити таке місце відповідною  оргтехнікою;

3.3. Забезпечити надання достовірної, точної та повної інформації на запити;

3.4. Розробити проект інструкції з діловодства за запитами на інформацію в райдержадміністрації;

3.5. Привести у відповідність до покладених функцій положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації та посадові інструкції працівників відділу;

3.6. Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним  кварталом, готувати звіт щодо задоволення  запитів на інформацію в райдержадміністрації, подавати його на розгляд голові райдержадміністрації.

4. Відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації, сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації підготувати та оприлюднити, в установленому порядку, переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, внісши зміни у їх посадові інструкції, та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

6. Заступнику голови райдержадміністрації Головатій О.Д., керівнику апарату райдержадміністрації Лободі В.В., керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити:

6.1. Безумовне виконання Закону України „Про доступ до  публічної інформації”;

6.2. Своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність райдержадміністрації;

6.3. Проведення навчань та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

7. Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації:

7.1. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

7.2. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням  органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань;

7.3. Оприлюднити в районній громадсько-політичній газеті «Вісник Золотоніщини» та по районному радіомовленню інформацію, зазначену у ст.15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, та форму запиту на неї.

8. Рекомендувати керівникам  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, сільським головам вжити заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на загальний відділ апарату райдержадміністрації та відділ юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

Голова

державної адміністрації                                              О.Ю. Криницька

 

м. Золотоноша

27 травня  2011 року

№ 235

 

 

Додаток 1

до розпорядження

райдержадміністрації

27.05.2011 № 235

Форма

запиту  на інформацію

  Розпорядник інформації _____________________________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач____________________________________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

_____________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову  адресу_____________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_____________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу __________________________________________

телефаксом __________________________________________________

за телефоном_________________________________________________

 

_________                                                                    _____________

    (дата)                                                                             (підпис)

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                    В.В.Лобода

 

 

Додаток 2

до розпорядження

райдержадміністрації

27.05.2011 № 235 

 

ПОРЯДОК

оформлення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                                    В.В.Лобода