Категорії

Нормативно – правова база Золотоніського РЦСССДМ

 

«Конвенція ООН про права дитини».

 

Закони України:

«Про соціальну роботу з сім’ями дітьми та молоддю».

«Про соціальні послуги» регламентує права та обов'язки клієнтів соціальних служб і працівників, які надають соціальні послуги, визначає структуру сфери надання соціальних послуг та управління нею.

«Про охорону дитинства».

«Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

«Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (окреслює умови і порядок надання соціальної допомоги колишнім засудженим, засади участі у їхній соціальній адаптації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і об'єднань громадян. Значущість цього закону полягає в новаторському характері для України самої ідеї соціального патронажу, державної підтримки та допомоги звільненим з місць позбавлення волі особам (сприяння у  працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, створення належних житлово-побутових умов, запобігання впливу на них криміногенних факторів).

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

«Про зайнятість населення».

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».

«Про попередження насильства в сім'ї».

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

«Про оздоровлення та відпочинок дітей».

«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

 «Про протидію торгівлі людьми».

 

Одним із перших нормативно-правових документів, які регулюють питання соціальної роботи, був Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (2001 p.), який у загальних рисах окреслив принципи і форми роботи з цими соціальними групами. У ньому витлумачено поняття «обслуговування», «супровід», «реабілітація», уточнено поняття «профілактика» з погляду теорії соціальної роботи, упроваджено в обіг поняття «соціальне інспектування».

 

Постанови КМУ:

- від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;

- від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю».

 

     Нормативно-правову базу також утворюють різноманітні положення, затверджені указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів, які визначають порядок діяльності певних соціальних установ, Типове положення про центри соціальних служб для молоді.

   «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

   «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей».

    «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями».

      «Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».