Категорії

Загальний опис району

 

Грунтовний покрив та посівні площі

В Золотоніському районі сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами використовується 65637 га ріллі; сіножатей 3508 га та пасовищ 2036 га.

В ґрунтовному покриві району найбільшу частку (80%) займають чорноземи глибокі мало гумусні типові; чорноземи опідзолені, чорноземи карбонатні. Меншу питому вагу складають чорноземно-лугові, дернові і дерново-слабопідзолисті глинисто-піщані грунти.

Землі сільськогосподарського призначення за крутизною схилів розподіляються слідуючимчином:

від 10 до 30 - 78 %

від 30 до 50 - 19 %

від 50 до 70 - 3 %

Під урожай 2019 року в господарствах усіх форм власності посіяно:

1.Озимого ріпаку –1064 га

2.Озимої пшениці – 9890 га

в т.ч. на зерно – 9279 га

на зелений корм – 611 га

1. Озимого жита – 125 га

в т.ч. на зерно – 50 га

1.Озимий ячмінь – 426 га

 

ТВАРИННИЦТВО

 

 

Станом на 01.01.2019 року в сільськогосподарських підприємствах району утримується великої рогатої худоби – 17,7 тис.голів, в тому числі корів – 6,9 тис.голів, свиней – 46,5 тис.голів, птиці – 590 тис.голів.