Категорії

Управління соціального захисту населення

 Управління  соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області відповідно до ст.23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян району, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

          

Положення про управління

 

 Управління соціального захисту населення  Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області складається із 5 відділів

 

 Відділ з питань управління персоналом та юридичного забезпечення, який складається із 3-х спеціалістів (заступник начальника управління – начальник відділу, головний спеціаліст, спеціаліст)

- реалізує державну політику з питань управління персоналом в управлінні  соціального захисту населення;

- забезпечує організаційний розвиток управління соціального захисту населення;

- добирає персонал управління соціального захисту населення;

- прогнозує розвиток персоналу, заохочення працівників управління до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- здійснює аналітичну та організаційну роботи з кадрового менеджменту;

- забезпечує документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

- розглядає питання щодо опіки над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

- забезпечує організацію доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні управління;

- забезпечує надання достовірної, точної та повної інформації на запити.

 

 Відділ з призначення та виплати допомог, адресних виплат та субсидій.

В відділі працює 9спеціалістів:

Начальник відділу — 1;

Головних спеціалістів — 6;

Провідний спеціаліст —2

 

Відділом здійснюється призначення таких видів допомог:

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

- допомога при народженні дитини;

 - допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

- допомога на дітей одиноким матерям;

- допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а саме;

- допомога особам з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи;

- допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років;

- надбавка на догляд за особою з інвалідністю  з дитинства І,ІІ,ІІІ групи;

- надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком  до 6-ти та до 18 -ти років;

- допомога на догляд за особою з інвалідністю  І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- допомога малозабезпеченим сім'ям;

- допомога на поховання;

- тимчасова допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів;

- допомога особам, які не мають права на пенсію та осіб з інвалідністю;

- допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам;

- допомога по догляду за особою, якій виповнилося 80 років, або має І групу інвалідності;

- компенсацію по наданню соціальних послуг;

- щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 Відділ здійснює призначення:

- субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

 Відділ  персоніфікованого обліку та соціального обслуговування пільгових категорій населення складається із 6-х працівників (начальник відділу, 4 головних спеціалістів, 1 спеціаліст) забезпечує функціонування та підтримку в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги.

 

 Спеціалісти відділу :

- ведуть облік даних про пільгові категорії населення за соціальною ознакою;

- здійснюють адресні розрахунки з організаціями та підприємствами - надавачами послуг за фактично надані послуги пільговикам;

- звіряють інформацію, що міститься в Реєстрі, з інформацією, яка надходить від підприємств та організацій, що надають послуги (10 підприємств);

- щорічно забезпечують виплату разової грошової допомоги до Дня Перемоги;

- здійснюють відшкодування витрат на поховання осіб з  інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

- забезпечують виплату щомісячної стипендії осіб з  інвалідністю внаслідок  війни та учасникам бойових, яким виповнилося 90 і більше років;

- забезпечують пільгові категорії громадян твердим паливом та скрапленим газом.

- здійснюють безпосередній контроль за виконанням нормативних документів, що стосуються напрямку роботи відділу;

- розглядають питання, пов'язані із встановленням статусу ветерана війни та видають посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та учасника війни, ветерана праці;

- вносять відомості про повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена до Центрального банку даних з проблем інвалідності, здійснює їх облік;

- забезпечують організацію доступу до публічної інформації, яка  стосується роботи відділу;

- забезпечують надання достовірної та повної інформації на запити, які стосуються напрямку роботи відділу;

- забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації (візки, милиці, ціпки, спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією для осіб з  інвалідністю по зору та слуху, тощо);

- видають направлення на виготовлення протезно-ортопедичних виробів;

- забезпечують наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності по всіх питаннях;

- формують справи для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (візки, милиці, ціпки, спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією для осіб з інвалідністю по зору та слуху, тощо ) та на виготовлення протезно - ортопедичних виробів;

- здійснюють прийом та облік індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю;

- забезпечують санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю та ветеранів війни;

- здійснюють підготовку документів для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю;

- надають одноразову матеріальну допомогу особам з інвалідністю;

- формують списки на виплату особам з інвалідністю компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

- формують списки на виплату компенсацій замість санаторно-курортного – курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим категоріям осіб з інвалідністю;

- розробляють та затверджують заходи ;

- нараховують та здійснюють компенсаційні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- готують документи для видачі Чорнобильських посвідчень;

- здійснюють оздоровлення, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом безготівкового перерахування коштів  санаторним закладам для  компенсації вартості путівок санаторно – курортного лікування;

- здійснюють виплату грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для компенсації вартості санаторно – курортної путівки;

- здійснюють інформування населення та вживають необхідних заходів, в межах компетенції щодо соціального захисту учасників АТО;

- здійснюють реєстрацію заяв громадян - осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації щодо отримання соціальних послуг, які надає Золотоніський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Золотоніському районі, про надання соціальних послуг у відділенні денного перебування, у відділенні догляду вдома, у відділенні стаціонарного догляду;

- здійснюють реєстрацію заяв громадян - осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги для влаштування до будинків – інтернатів, психіатричних будинків – інтернатів, геріатричних пансіонатів.

 

Відділ   з питань соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій громадян(начальник відділу ,  головніспеціалісти - 2)

Відділ:

- Здійснює аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері, стану справ з укладенням трудових договорів на підприємствах, установах та організаціях, сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги, забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів, здійснення перевірок колективних договорів, змін та доповнень до них.

- Проводить повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, установ, організацій району.

- Приймає участь у розробленні регіональних програм зайнятості, забезпеченні разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці.

- Здійснює організаційне забезпечення роботи комісії райдержадміністрації з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; робочої групи  з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення; міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати; ради соціального діалогу; з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

- Надає необхідну методичну та практичну допомогу підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і господарювання та окремим особам у застосуванні законодавчих актів з питань оплати праці, охорони праці та проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

- Проводить постійний моніторинг погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Забезпечує виконання завдань щодо здійснення заходів з погашення заборгованості із заробітної плати, посилення мотивації до праці, удосконалення її оплати, організації та нормування праці.

- Проводить щомісячний моніторинг середньомісячної заробітної плати працівникам економіки району, встановлення середньомісячної заробітної плати у відповідності до законодавства та вживає відповідні заходи.

- Забезпечує організаційно-методичне керівництво служб охорони праці підприємств, установ і організацій та реалізацію державної політики з питань охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності населення на території регіону.

- Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників, якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці та на їх відповідність нормативним актам з охорони праці .

 Організовує:

- проведення семінарів з підприємствами, організаціями та приватними підприємцями з питань оплати праці, охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці;

- підвищення кваліфікації, навчання та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці підприємств, які належать до сфери управління райдержадміністрації, підприємств недержавної форми власності;

- правове навчання керівників підприємств з питань додержання законодавства про працю;

- здійснює заходи щодо професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

Бере участь у:

- розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків тоді, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, установах, організаціях.

- веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

Надає допомогу підприємствам у:

- використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду з додержання вимог законодавства про працю;

- пропаганді безпечних та нешкідливих умов праці.

 Здійснює на підприємствах контроль за:

- додержанням законодавства про соціальний захист працюючих, своєчасну і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплату заробітної плати;

- дотримання власниками умов нормативних актів з охорони праці шляхом проведення самостійних перевірок підприємств та прийняття участі у комплексних перевірках;

 - забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з тяжкими та шкідливими умовами праці;

- використанням праці неповнолітніх та інвалідів згідно із законодавством;

- проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, проходженням щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

- забезпеченням захисту прав і соціальних гарантій працюючих.

      - Здійснює формування потреби у придбанні житла та призначенні грошової компенсації для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з  врахуванням фактичної кількість таких дітей, які перебувають на квартирному обліку. Надає дитині роз’яснення щодо її права на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, ознайомлює з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації під розпис. Після отримання всіх необхідних документів та перевірки їх, надає дитині письмову згоду   на перерахування коштів із спеціального рахунка, як оплату за відповідним договором ізвизначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.  

       - Проводитьзаходи щодо професійної адаптації учасників антитерористичної операції: приймає та  реєструє заяву особи у журналі, що ведеться за встановленою формою;  формує пакет документів, необхідний для проходження професійної адаптації; видає направлення для проходження професійної орієнтації учасника антитерористичної операції;   видає направленняна професійне навчання до навчального закладу;  укладає договір з навчальним закладом про надання послуг щодо здійснення заходів із професійної адаптації учасників антитерористичної операціївідповідно до Закону України «Про освіту»;

       - контролює проведення оплати надавачами послуг; здійснює контроль за виконанням робочих навчальних планів та робочих навчальних програм, індивідуальних програм стажування, дотриманням строків навчання учасників АТО та умов навчання.

     - Розробляє та проводить заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей, молоді,  рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми.

    - Здійснює видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, веде облік багатодітних сімей, контролює надання необхідних документів  та готує подання про присвоєння почесного звання «Мати - героїня».  

     -  Здійснює:

-нагляд за правильністю застосування норм чинного законодавства при призначенні (перерахунку) пенсії;

    - нагляд за правильністю застосування норм чинного законодавства та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій та відстрочку часу призначення пенсії відповідно до законів, згідно з якими органами Пенсійного фонду України призначаються (перераховуються) пенсії.

       - нагляд за  своєчасністю та правильністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії та проводить:

       - перевірку правильності нарахування та складання документів для виплати пенсій через підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

      - перевірку виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та в інших випадках;

      - перевірку правильності виплати пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні;

     - перевірку правильності проведення відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;

     - перевірку правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера;

    - перевірку правильності здійснення індексації пенсії.

     Здійснює складання актів за результатами перевірок.

     Реєструє заяви осіб похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги і громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації щодо отримання соціальних послуг, які надає Золотоніський територіальний центр соціального обслуговування про надання соціальних послуг та інші установи що надають соціальні послуги.

Направляє запити до закладу охорони здоров’я, установ, організацій за місцем реєстрації громадянина щодо відомостей про склад сім’ї заявника або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи (у разі потреби), запити щодо отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та щодо наявності (відсутності) укладених заявником договорів довічного утримання (догляду) та відповідно формує пакет документів, необхідних для прийняття рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина. 

 

 Відділ фінансово-господарського забезпечення складається із 3 осіб (начальник відділу та 2 головні спеціалісти)

 Відділ здійснює:

- виплату державних соціальних допомог, субсидій та пільг;

- контроль за використанням фонду оплати праці;

- встановлення посадових окладів;

- дотримання фінансової дисципліни;

- нарахування та перерахування податків до Державного бюджету та інших платежів;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товаро-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- стягнення у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості.

- укладення договорів з організаціями та підприємствами – надавачами пільг та послуг, з постачальниками товарів, робіт, послуг.

- перевірку розрахунків організацій, підприємств по пільговим категоріям населення.

- проведення актів звірок взаємних розрахунків за усіма розрахунками за надані послуги між підприємствами і установами згідно з показниками обліку.

 

Головний спеціаліст-головний державний соціальний інспектор:

- здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям і субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива та використання коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету та соціальних виплат внутрішньо – переміщеним особам;

- перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги;

- працює в Єдиній технології прийому громадян, які звертаються в управління за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги.