Категорії

Соціальний захист інвалідів

Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті (ст. 2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні")

Інвалідність і ступінь втрати здоров’я повнолітніх хворих встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних заходів, де відповідно розробляється індивідуальна програма реабілітації на кожного інваліда  (ст. 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні)

Одним з важливих напрямків соціальної політики є соціальний захист інвалідів. Ставлення до громадян з обмеженими можливостями є характерною ознакою цивілізованості держави та її демократичності.

В основі принципу соціального захисту інвалідів лежить не соціальне забезпечення, як пасивна функція соціального захисту, а захищеність інвалідів через створення для них у суспільстві відповідних умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей та творчого потенціалу.  

В районі визначено цілу низку заходів, спрямованих на забезпечення потреб та гідного рівня життя інвалідів, сприяння діяльності громадських організацій та творчої ініціативи інвалідів, вирішення проблем подолання безбар'єрності  середовища, підвищення ефективності використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів, призначених для вирішення проблем професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, інші.

В районі здійснюються заходи щодо створення умов для забезпечення потреб та гідного рівня життя, активної діяльності громадських організацій та творчої ініціативи інвалідів.

1. Забезпечення  окремих категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації

2. Про новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

3. Забезпечення інвалідів спецавтотранспортом

4. Забезпечення санаторно-курортними путівками через органи соціального захисту населення

5. Професійне навчання інвалідів

6. Виплата одноразової матеріальної допомоги інвалідам

7. Виплата компенсації замість санаторно-курортної путівки

8. Виплата компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.