Категорії

Порядок звернень

 

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про Державний реєстр виборців", кожен виборець має право:

 

- подавати свої персональні дані до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців;

- отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Державного реєстру виборців;

- отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема, кому і на яких підставах була надана інформація про нього;

- одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відділу ведення Державного реєстру виборців повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Державного реєстру виборців;

- звертатися у порядку, встановленому цим Законом, до відділу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (не включення) до Державного реєстру виборців себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Державного реєстру виборців щодо себе або інших осіб;

- оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Державного реєстру виборців;

- захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Виборець надає відділу ведення Державного реєстру виборців достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

Відповідно до ст. 33 Закону України "Про Державний реєстр виборців" громадяни несуть відповідальність за:

1) умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) несанкціонований доступ до Реєстру;

3) несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.

  Інформація щодо персональних даних надається лише за письмовим зверненням виборця відповідно до ст.19, ст.20, ст.21 Закону «Про Державний реєстр виборців» і лише у передбаченому цими статтями обсязі.

   У разі особистого звернення щодо уточнення персональних даних необхідно пред'явити паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України.

 

Порядок звернення виборця щодо включення

Порядок звернення виборця щодо зміни персональних даних

Порядок звернення виборця щодо забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

 

ЗРАЗКИ ЗАЯВ:

Заява особи щодо включення до Державного реєстру виборців

Заява особи щодо зміни персональних даних виборця

Заява особи щодо зміни виборчої адреси виборця

Заява особи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

 

Закон України «Про Державний реєстр виборців»

Закон України «Про вибори Президента України»

Закон України «Про вибори народних депутатів України»

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Закон України "Про місцеві вибори"

Постанова Центральної виборчої комісії від 02 грудня 2019 року      № 1969 "Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси"