Категорії

Окремі суб’єкти декларування зобов’язані подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо такі відбулися протягом року. Що мається на увазі під суттєвою зміною в майновому стані? 1) отримання доходу, 2) придбання майна, 3) здійснення видатку. При цьому, сума доходу, майна або видатку має перевищувати 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, у якому відбулася суттєва зміна у майновому стані (113500 г ....

20.01.2021 Детальніше

Деякі суб’єкти декларування мають інформувати про свої доходи, видатки або придбане майно, якщо вони перевищують 50 прожиткових мінімумів. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти декларування: які займають відповідальне та особливо відповідальне становище; які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків. Як вирахувати 50 прожиткових мінімумів? Під час розрахунку використовується прож ....

20.01.2021 Детальніше

У зимові свята, певно, кожен з нас із радістю отримує подарунки від родичів та знайомих. Проте, якщо на вас поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», приймаючи подарунок слід врахувати встановлені Законом обмеження. Так, керівникам установ забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл та селищ під час виконання своїх обов’язків – від виборців. Родичі та близькі особи публічного службовця можуть дарувати йому ....

20.01.2021 Детальніше

Що таке конфлікт інтересів? Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) розмежовує поняття реального та потенційного конфлікту інтересів. Згідно зі ст. 1 Закону, потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазна ....

20.01.2021 Детальніше

Кожен українець, іноземець чи особа без громадянства може повідомити про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень ЗаконуУкраїни«Про запобігання корупції». Такі повідомлення можна надіслати до правоохоронних органів чи спеціалізованих органів, наприклад, НАЗК чи НАБУ. Законодавство України розрізняє заявників та викривачів. У чому різниця? Будь-яка людина може повідомити про корупцію, якщо переконана, що її інформація є досто ....

20.01.2021 Детальніше
1 2 3 4 5 6 7